Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Huyện Đông Hải"

Có tổng số 688 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Toà án Nhân Dân Huyện Đông Hải

Mã số thuế: 1900413604

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 23-07-2009

Địa chỉ: Gành Hào - Huyện Đông Hải - Bạc Liêu

Cập nhật: 5 năm trướcLiên Đoàn Lao Động Huyện Đông Hải

Mã số thuế: 1900378942

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 10-02-2009

Địa chỉ: ấp 3 Thị Trấn Gành Hào - Huyện Đông Hải - Bạc Liêu

Cập nhật: 5 năm trước


Trung Tâm Dạy Nghề Huyện Đông Hải

Mã số thuế: 1900380701

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 12-02-2009

Địa chỉ: ấp III,Gành Hào - Huyện Đông Hải - Bạc Liêu

Cập nhật: 5 năm trướcPhòng Thống kê Huyện Đông Hải

Mã số thuế: 1900380740

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 12-02-2009

Địa chỉ: ấP III, Gành Hào - Huyện Đông Hải - Bạc Liêu

Cập nhật: 5 năm trước


Ban Bồi Thường GPMB&QLQH Huyện Đông hải

Mã số thuế: 1900380765

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 12-02-2009

Địa chỉ: Âp III, Gành Hào - Huyện Đông Hải - Bạc Liêu

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường Huyện Đông Hải

Mã số thuế: 1900380638

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 12-02-2009

Địa chỉ: ÂP III, Gành Hào - Huyện Đông Hải - Bạc Liêu

Cập nhật: 5 năm trước


Thanh Tra Nhà Nước Huyện Đông Hải

Mã số thuế: 1900380733

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 12-02-2009

Địa chỉ: ấp III, Gành Hào - Huyện Đông Hải - Bạc Liêu

Cập nhật: 5 năm trước


Trường THPT Định Thành

Mã số thuế: 1900380356

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 12-02-2009

Địa chỉ: Lung Chim, Định Thành - Huyện Đông Hải - Bạc Liêu

Cập nhật: 5 năm trướcTrường Tiểu Học Đặng Thùy Trâm

Mã số thuế: 1900380370

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 12-02-2009

Địa chỉ: Lung Chim, Định Thành - Huyện Đông Hải - Bạc Liêu

Cập nhật: 5 năm trước


Trường Mẫu Giáo Vàng Anh

Mã số thuế: 1900380388

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 12-02-2009

Địa chỉ: Lung Chim, Định Thành - Huyện Đông Hải - Bạc Liêu

Cập nhật: 5 năm trước


Viện Kiểm Sát Nhân Dân Huyện Đông Hải

Mã số thuế: 1900380490

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 12-02-2009

Địa chỉ: Âp III, Gành Hào - Huyện Đông Hải - Bạc Liêu

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng NN&PTNT Huyện Đông Hải

Mã số thuế: 1900380606

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 12-02-2009

Địa chỉ: ấP III, Gành Hào - Huyện Đông Hải - Bạc Liêu

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Nội Vụ Huyện Đông Hải

Mã số thuế: 1900380613

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 12-02-2009

Địa chỉ: Âp III, Gành Hào - Huyện Đông Hải - Bạc Liêu

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Lao Động Thương Binh và Xã Hội Huyện Đông Hải

Mã số thuế: 1900380620

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 12-02-2009

Địa chỉ: ÂP III, Gành Hào - Huyện Đông Hải - Bạc Liêu

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Tư Pháp Huyện Đông Hải

Mã số thuế: 1900380652

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 12-02-2009

Địa chỉ: Âp III, Gành Hào - Huyện Đông Hải - Bạc Liêu

Cập nhật: 5 năm trước