Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Huyện Đơn Dương"

Có tổng số 697 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Các Phường Xã Thị Trấn Huyện Đơn Dương

Mã số thuế: 5800219664

Tỉnh/Thành phố: Lâm Đồng

Ngày thành lập: 16-09-2003

Địa chỉ: Huyện Đơn Dương - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Cập nhật: 5 năm trướcPhòng LĐ-TBXN Huyện Đơn Dương

Mã số thuế: 5800810926

Tỉnh/Thành phố: Lâm Đồng

Ngày thành lập: 17-09-2009

Địa chỉ: Thạnh Mỹ - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Cập nhật: 5 năm trước


Đội Thi Hành án Đơn Dương

Mã số thuế: 5800241941

Tỉnh/Thành phố: Lâm Đồng

Ngày thành lập: 16-09-2003

Địa chỉ: Huyện Đơn Dương - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Cập nhật: 5 năm trướcPhòng Nội Vụ Huyện Đơn Dương

Mã số thuế: 5800810901

Tỉnh/Thành phố: Lâm Đồng

Ngày thành lập: 17-09-2009

Địa chỉ: Thạnh Mỹ - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Cập nhật: 5 năm trước


Trung Tâm Văn Hoá Thể Thao Huyện Đơn Dương

Mã số thuế: 5800811704

Tỉnh/Thành phố: Lâm Đồng

Ngày thành lập: 18-09-2009

Địa chỉ: Thạnh Mỹ - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Thanh Tra Huyện Đơn Dương

Mã số thuế: 5800782034

Tỉnh/Thành phố: Lâm Đồng

Ngày thành lập: 05-08-2009

Địa chỉ: Thạnh Mỹ - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Cập nhật: 5 năm trước


Công An Huyện Đơn Dương

Mã số thuế: 5800187250

Tỉnh/Thành phố: Lâm Đồng

Ngày thành lập: 24-10-1998

Địa chỉ: Thạnh Mỹ Đơn Dương - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Nông Nghiệp Huyện Đơn Dương

Mã số thuế: 5800810877

Tỉnh/Thành phố: Lâm Đồng

Ngày thành lập: 17-09-2009

Địa chỉ: TT Thạnh Mỹ - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Cập nhật: 5 năm trướcHuyện Đoàn Đơn Dương

Mã số thuế: 5800810884

Tỉnh/Thành phố: Lâm Đồng

Ngày thành lập: 17-09-2009

Địa chỉ: Thạnh Mỹ - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Cập nhật: 5 năm trước


Trường THCS Đạ Ròn

Mã số thuế: 5800829652

Tỉnh/Thành phố: Lâm Đồng

Ngày thành lập: 02-11-2009

Địa chỉ: Đạ Ròn - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Cập nhật: 5 năm trước


Trường Mầm Non Hoạ Mi

Mã số thuế: 5800864745

Tỉnh/Thành phố: Lâm Đồng

Ngày thành lập: 30-12-2009

Địa chỉ: Kambutte - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Dân Tộc Huyện Đơn Dương

Mã số thuế: 5801271593

Tỉnh/Thành phố: Lâm Đồng

Ngày thành lập: 08-04-2015

Địa chỉ: 124 đường 2/4 - Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Cập nhật: 5 năm trước


Trường Tiểu Học Ka Đô

Mã số thuế: 5801236567

Tỉnh/Thành phố: Lâm Đồng

Ngày thành lập: 27-03-2014

Địa chỉ: - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Cập nhật: 5 năm trước


Trường THCS Ka Đơn

Mã số thuế: 5800828017

Tỉnh/Thành phố: Lâm Đồng

Ngày thành lập: 26-10-2009

Địa chỉ: Krái I - Ka Đơn - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Y Tế Huyện Đơn Dương

Mã số thuế: 5800688218

Tỉnh/Thành phố: Lâm Đồng

Ngày thành lập: 30-03-2009

Địa chỉ: 122 Đường 2/4 - TT Thạnh Mỹ - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Cập nhật: 5 năm trước