Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Huyện Đại Lộc"

Có tổng số 1,346 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Đội qui tắc đô thị huyện Đại Lộc

Mã số thuế: 4000723983

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 01-02-2010

Địa chỉ: Khu 7 - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trướcĐài truyền thanh - Phát lại truyền hình huyện Đại Lộc

Mã số thuế: 4000795184

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 18-01-2011

Địa chỉ: Khu 7 - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng lao động, Thương binh và Xã hội huyện Đại Lộc

Mã số thuế: 4000749822

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 24-05-2010

Địa chỉ: Khu 7 - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trướcBan QL các cụm CN DL & khuyến công huyện Đại Lộc

Mã số thuế: 4000692478

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 10-09-2009

Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Văn hoá và thông tin huyện Đại Lộc

Mã số thuế: 4000689877

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 22-08-2009

Địa chỉ: Khu 2, Thị Trấn ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước


Trung Tâm Văn hoá - Thông tin và thể thao huyện Đại Lộc

Mã số thuế: 4000689108

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 17-08-2009

Địa chỉ: Khu 2, Thị Trấn ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước


Trung tâm bảo trợ xã hội huyện Đại Lộc

Mã số thuế: 4000656744

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 10-06-2009

Địa chỉ: Thôn Đại Phú, Đại Nghĩa - Xã Đại Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước


Trung Tâm Phát triển cụm Công nghiệp-Thương mại và Dịch vụ huyện Đại Lộc

Mã số thuế: 4000979311

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 25-03-2014

Địa chỉ: Khu 7 - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trướcTrường tiểu học Trần Đình Tri

Mã số thuế: 4000703867

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 09-12-2009

Địa chỉ: Thôn Mỹ Tây - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước


Thanh tra huyện Đại Lộc

Mã số thuế: 4000694154

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 18-09-2009

Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước


Trạm Khuyến nông khuyến lâm Đại Lộc

Mã số thuế: 4000694210

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 18-09-2009

Địa chỉ: Tam Hoà, Đại Quang - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước


Hội liên hiệp phụ nữ huyện Đại Lộc

Mã số thuế: 4000683473

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 10-07-2009

Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước


Trường Tiểu học Lê Phong

Mã số thuế: 4000642068

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 27-05-2009

Địa chỉ: Thôn Hội Khách, Đại Sơn - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước


Trường tiểu học Nam Trân

Mã số thuế: 4000611863

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 27-04-2009

Địa chỉ: Lan Phụng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước


Trường tiểu học Đoàn Trị

Mã số thuế: 4000611990

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 27-04-2009

Địa chỉ: Thôn Xuân Tây - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước