Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Huyện Đầm Dơi"

Có tổng số 1,038 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Đội Thi hành án huyện Đầm Dơi

Mã số thuế: 2000269639-006

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 21-03-2012

Địa chỉ: Huyện Đầm Dơi - Huyện Đầm Dơi - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trướcPhòng Địa chính huyện Đầm Dơi

Mã số thuế: 2000310277

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 19-10-2011

Địa chỉ: Huyện Đầm Dơi - Huyện Đầm Dơi - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Công an huyện Đầm Dơi

Mã số thuế: 2000310319

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 19-10-2011

Địa chỉ: Huyện Đầm Dơi - Huyện Đầm Dơi - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trướcPhòng Dân tộc huyện Đầm Dơi

Mã số thuế: 2000971541-019

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 03-06-2014

Địa chỉ: Khóm 1 - Thị trấn Đầm Dơi - Huyện Đầm Dơi - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Giao thông XD CN Đầm Dơi

Mã số thuế: 2000310252

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 19-10-2011

Địa chỉ: Huyện Đầm Dơi - Huyện Đầm Dơi - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Giáo dục & Đào tạo Đầm Dơi

Mã số thuế: 2000310284

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 19-10-2011

Địa chỉ: Huyện Đầm Dơi - Huyện Đầm Dơi - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Tư pháp Đầm Dơi

Mã số thuế: 2000310291

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 19-10-2011

Địa chỉ: Huyện Đầm Dơi - Huyện Đầm Dơi - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Tài chính kế hoạch Đầm Dơi

Mã số thuế: 2000310301

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 19-10-2011

Địa chỉ: Huyện Đầm Dơi - Thị trấn Đầm Dơi - Huyện Đầm Dơi - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trướcPhòng VH-TT Huyện Đầm Dơi

Mã số thuế: 2000310407

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 19-10-2011

Địa chỉ: TT Đầm Dơi - Huyện Đầm Dơi - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước


Văn Phòng UBND huyện Đầm Dơi

Mã số thuế: 2000310439

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 19-10-2011

Địa chỉ: TT Đầm Dơi - Huyện Đầm Dơi - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng tài nguyên và môi trường huyện Đầm Dơi

Mã số thuế: 2000269533-011

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 13-08-2010

Địa chỉ: Khóm 1, TT Đầm Dơi - Huyện Đầm Dơi - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước


Thanh tra huyện Đầm Dơi

Mã số thuế: 2000524462-009

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 10-08-2010

Địa chỉ: K1, Thị trấn Đầm Dơi - Huyện Đầm Dơi - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng tư pháp huyện Đầm Dơi

Mã số thuế: 2000269639-026

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 10-08-2010

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Đầm Dơi - Huyện Đầm Dơi - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng tài chính kế hoạch huyện Đầm Dơi

Mã số thuế: 2000272670-010

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 10-08-2010

Địa chỉ: Trần Văn Hy, K1, TT Đầm Dơi - Huyện Đầm Dơi - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Nội vụ huyện Đầm Dơi

Mã số thuế: 2000421435-009

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 05-08-2010

Địa chỉ: Khóm 1, TT Đầm Dơi - Huyện Đầm Dơi - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước