Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Huyện Đức Thọ"

Có tổng số 826 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

UBND huyện Đức Thọ

Mã số thuế: 3001000657

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 22-07-2009

Địa chỉ: Xóm 4 - Thị trấn Đức Thọ - Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh

Cập nhật: 5 năm trướcKhối dân vận huyện Đức Thọ

Mã số thuế: 3000955252

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 19-06-2009

Địa chỉ: Thị trấn Đức Thọ - Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh

Cập nhật: 5 năm trước


Công an huyện Đức Thọ

Mã số thuế: 3000721141

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 02-02-2009

Địa chỉ: Thị trấn Đức Thọ - Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh

Cập nhật: 5 năm trướcViện kiểm sát nhân dân huyện Đức Thọ

Mã số thuế: 3000713983

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 20-01-2009

Địa chỉ: Thị trấn Đức Thọ - Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh

Cập nhật: 5 năm trước


TT dân số KHHGĐ huyện Đức Thọ

Mã số thuế: 3000671099

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 09-01-2009

Địa chỉ: Thị trấn Đức Thọ - Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh

Cập nhật: 5 năm trước


Liên đoàn lao động huyện Đức Thọ

Mã số thuế: 3000670708

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 08-01-2009

Địa chỉ: Thị trấn Đức Thọ - Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh

Cập nhật: 5 năm trước


Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đức Thọ

Mã số thuế: 3000648445

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 06-01-2009

Địa chỉ: - Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh

Cập nhật: 5 năm trước


Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ

Mã số thuế: 3001357600

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 02-12-2010

Địa chỉ: Đức Long - Đức Thọ - Xã Đức Long - Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh

Cập nhật: 5 năm trướcChi cục thi hành án dân sự huyện Đức Thọ

Mã số thuế: 3001253231

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 28-05-2010

Địa chỉ: Thị trấn Đức Thọ - Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh

Cập nhật: 5 năm trước


Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đức Thọ

Mã số thuế: 3000955196

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 19-06-2009

Địa chỉ: Thị trấn Đức Thọ - Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh

Cập nhật: 5 năm trước


TT văn hoá thông tin TDTT huyện Đức Thọ

Mã số thuế: 3000670553

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 08-01-2009

Địa chỉ: Thị trấn Đức Thọ - Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh

Cập nhật: 5 năm trước


Bảo hiểm xã hội huyện Đức Thọ

Mã số thuế: 3000650074

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 06-01-2009

Địa chỉ: Thị trấn Đức Thọ - Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh

Cập nhật: 5 năm trước


Nguỹen Quang Yến

Mã số thuế: 3000429429

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 30-01-2008

Địa chỉ: Đức Lâm - Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh

Cập nhật: 5 năm trước


Nguyễn Văn Sáng

Mã số thuế: 3000429700

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31-01-2008

Địa chỉ: Đức An - Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh

Cập nhật: 5 năm trước


Trần Quang Lộc

Mã số thuế: 3000429644

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31-01-2008

Địa chỉ: Đức An - Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh

Cập nhật: 5 năm trước