Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Huyện Đa Krông"

Có tổng số 295 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Phòng Nội Vụ Huyện Đa KRông

Mã số thuế: 3200475599

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 17-11-2010

Địa chỉ: Km 41 - Huyện Đa Krông - Quảng Trị

Cập nhật: 5 năm trướcHoàng Thị Tý

Mã số thuế: 3200604773

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 24-12-2014

Địa chỉ: Km 41 - Huyện Đa Krông - Quảng Trị

Cập nhật: 5 năm trước


Lê Thị Thoả

Mã số thuế: 3200604798

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 24-12-2014

Địa chỉ: Km 41 - Huyện Đa Krông - Quảng Trị

Cập nhật: 5 năm trướcNguyễn Thị Liên

Mã số thuế: 3200604808

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 24-12-2014

Địa chỉ: Km 41 - Huyện Đa Krông - Quảng Trị

Cập nhật: 5 năm trước


Mai Thị Sinh

Mã số thuế: 3200604815

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 24-12-2014

Địa chỉ: km 41 - Huyện Đa Krông - Quảng Trị

Cập nhật: 5 năm trước


Lê Thị Hồng

Mã số thuế: 3200604759

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 23-12-2014

Địa chỉ: km 41 - Huyện Đa Krông - Quảng Trị

Cập nhật: 5 năm trước


Lâm Thị Bé

Mã số thuế: 3200604766

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 23-12-2014

Địa chỉ: Khóm 2 - Huyện Đa Krông - Quảng Trị

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Y Tế Huyện Đa KRông

Mã số thuế: 3200475542

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 17-11-2010

Địa chỉ: Khóm 2 - Huyện Đa Krông - Quảng Trị

Cập nhật: 5 năm trướcPhòng Nông Nghiệp Và PTNT Huyện Đa KRông Quảng trị

Mã số thuế: 3200475535

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 17-11-2010

Địa chỉ: Khóm 2 - Huyện Đa Krông - Quảng Trị

Cập nhật: 5 năm trước


Ban Quản Lý Dự án Đầu Tư Và Xây Dựng Huyện Đa KRông

Mã số thuế: 3200460793

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 19-05-2010

Địa chỉ: Khu phố 2 - Thị trấn Krông Klang - Huyện Đa Krông - Quảng Trị

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Dân tộc huyện Đakrông

Mã số thuế: 3200573638

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 05-08-2013

Địa chỉ: Khóm 2 - Huyện Đa Krông - Quảng Trị

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Tư Pháp

Mã số thuế: 3200492837

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 19-04-2011

Địa chỉ: Khóm 2 - Huyện Đa Krông - Quảng Trị

Cập nhật: 5 năm trước


UBND Xã Tà Lòng

Mã số thuế: 3200242192

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 19-09-2006

Địa chỉ: Tà lòng - Huyện Đa Krông - Quảng Trị

Cập nhật: 5 năm trước


UBND Xã Húc Nghì

Mã số thuế: 3200242072

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 18-09-2006

Địa chỉ: Xã Húc Nghì - Huyện Đa Krông - Quảng Trị

Cập nhật: 5 năm trước


Trường Mầm non Tà Rụt

Mã số thuế: 3200594130

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 11-04-2014

Địa chỉ: A Đăng - Huyện Đa Krông - Quảng Trị

Cập nhật: 5 năm trước