Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Huyện Bá Thước"

Có tổng số 330 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Khối Đoàn thể huyện Bá Thước

Mã số thuế: 2801874204

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 22-06-2012

Địa chỉ: Phố 1 - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trướcUỷ Ban Nhân Dân Huyện Bá Thước

Mã số thuế: 2801422751

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 18-08-2009

Địa chỉ: Phố 1 - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Thống Kê huyện Bá thước

Mã số thuế: 2801365415

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 04-05-2009

Địa chỉ: Phố 1- Thị trấn Cành Nàng - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trướcTrước bạ - Thu khác

Mã số thuế: 2802305835

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23-09-2015

Địa chỉ: P1 - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước


Công đoàn huyện Bá Thước

Mã số thuế: 2801414503

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 27-07-2009

Địa chỉ: Phố 1- Thị Trấn Cành Nàng - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước


Đài truyền thanh huyện Bá Thước

Mã số thuế: 2801365870

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 05-05-2009

Địa chỉ: Phố 5 - Thị trấn Cành Nàng - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước


Bảo hiểm xã hội huyện Bá Thước

Mã số thuế: 2801365359

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 04-05-2009

Địa chỉ: Phố 2 - Thị trấn Cành Nàng - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước


Hạt Kiểm Lâm Huyện Bá Thước

Mã số thuế: 2801412471

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 20-07-2009

Địa chỉ: Xã Thiết ống - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trướcToà án nhân dân huyện Bá Thước

Mã số thuế: 2801351444

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 22-04-2009

Địa chỉ: Phố 1- Thị trấn Cành nàng - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước


Trường Mầm non

Mã số thuế: 2801422818

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 18-08-2009

Địa chỉ: Xã Thành Lâm - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước


Trạm Ytế Xã ái Thượng

Mã số thuế: 2801411982

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17-07-2009

Địa chỉ: Xã ái Thượng - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước


Trường Tiểu Học Xã Thiết Kế

Mã số thuế: 2801409165

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 09-07-2009

Địa chỉ: Xã Thiết Kế - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước


Trạm Ytế Xã Tân Lập

Mã số thuế: 2801408732

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 08-07-2009

Địa chỉ: Xã Tân Lập - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước


Trường tiểu học Thành Lâm

Mã số thuế: 2801404495

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23-06-2009

Địa chỉ: 0378690282 - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước


Nguyễn Văn Cường

Mã số thuế: 2801513381

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 30-12-2009

Địa chỉ: Điền Lư - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước