Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Huyện Cái Nước"

Có tổng số 806 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Phòng lao động thương binh xã hội huyện Cái Nước

Mã số thuế: 2000595537-013

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 25-06-2010

Địa chỉ: K2, TT Cái Nước - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trướcTrung tâm dạy nghề huyện Cái Nước

Mã số thuế: 2000977945

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 16-06-2010

Địa chỉ: K3, TT Cái Nước - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng tài nguyên và môi trường huyện Cái Nước

Mã số thuế: 2000269533-010

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 14-06-2010

Địa chỉ: K2, TT Cái Nước - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trướcPhòng thống kê huyện Cái Nước

Mã số thuế: 2000825445-005

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 26-05-2010

Địa chỉ: K2, TT Cái Nước - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng tư pháp huyện Cái Nước

Mã số thuế: 2000269639-025

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 25-05-2010

Địa chỉ: K2, TT Cái Nước - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng văn hoà và thông tin huyện Cái Nước

Mã số thuế: 2000269540-012

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 05-05-2010

Địa chỉ: K1, TT Cái Nước - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cái Nước

Mã số thuế: 2000269597-012

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 12-11-2009

Địa chỉ: Khóm 2, Thị Trấn Cái Nước - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng tài chính - kế hoạch huyện Cái Nước

Mã số thuế: 2000272670-006

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 27-08-2009

Địa chỉ: 02 đường 19/5, K2, Thị Trấn Cái Nước - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trướcPhòng nội vụ huyện Cái Nước

Mã số thuế: 2000421435-002

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 21-08-2009

Địa chỉ: K2, Thị Trấn Cái Nước - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước


Ban quản lý dự án xây dựng huyện Cái Nước

Mã số thuế: 2000730546-010

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 23-07-2009

Địa chỉ: K2, Thị Trấn Cái Nước - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước


Văn phòng HĐND - UBND huyện Cái Nước

Mã số thuế: 2000730546-009

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 22-07-2009

Địa chỉ: 19/5 , K2, Thị Trấn Cái Nước - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng công thương huyện Cái Nước

Mã số thuế: 2000732920

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 30-06-2009

Địa chỉ: Khóm 2, Thị Trấn Cái Nước - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước


Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Cái Nước

Mã số thuế: 2000457978

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 30-06-2006

Địa chỉ: K2, TT Cái Nước - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước


Nhà thiếu nhi huyện Cái Nước

Mã số thuế: 2001230384

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 21-01-2016

Địa chỉ: Khóm 1 - Thị trấn Cái Nước - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước


Doanh Nghiệp TN Thủy Sản Hữu Phước

Mã số thuế: 2001180447

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 06-02-2015

Địa chỉ: ấp Nhà Phấn - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước