Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Huyện Hậu Lộc"

Có tổng số 858 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Phòng thống kê huyện Hậu lộc

Mã số thuế: 2801409824

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 10-07-2009

Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn - Huyện Hậu Lộc - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trướcHTX Dịch vụ NN Hậu lộc I

Mã số thuế: 2801130685

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23-01-2008

Địa chỉ: Huyện Hậu lộc - Huyện Hậu Lộc - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước


Toà án nhân dân huyện Hậu lộc

Mã số thuế: 2801410724

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 14-07-2009

Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn - Huyện Hậu Lộc - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trướcViện kiểm sát nhân dân Huyện Hậu lộc

Mã số thuế: 2801410594

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 14-07-2009

Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn, Hậu lộc - Huyện Hậu Lộc - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước


Trung tâm DS - KHHGĐ Huyện Hậu lộc

Mã số thuế: 2801409486

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 09-07-2009

Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn - Huyện Hậu Lộc - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước


Kho bạc nhà nước Huyện Hậu lộc

Mã số thuế: 2801408193

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 06-07-2009

Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn, Hậu lộc - Huyện Hậu Lộc - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước


Trường Mầm non Thành Lộc

Mã số thuế: 2802152868

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 14-05-2014

Địa chỉ: Thành Lộc - Huyện Hậu Lộc - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước


Trường mầm non Thị trấn

Mã số thuế: 2802150613

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23-04-2014

Địa chỉ: Khu 3 - Huyện Hậu Lộc - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trướcTrường Mầm non Lộc Tân

Mã số thuế: 2802147628

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 26-03-2014

Địa chỉ: Xã Lộc Tân - Huyện Hậu Lộc - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước


TRườNG MấM NON THUầN LộC

Mã số thuế: 2802143415

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 06-03-2014

Địa chỉ: Thuần lộc - Huyện Hậu Lộc - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước


Trường Mần non Châu Lộc

Mã số thuế: 2801949668

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 02-04-2013

Địa chỉ: Châu Tử - Huyện Hậu Lộc - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước


Trường Mần non Hoa Lộc

Mã số thuế: 2801949650

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 02-04-2013

Địa chỉ: Xóm 3 - Huyện Hậu Lộc - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước


Trường Mần non Lộc Sơn

Mã số thuế: 2801949393

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 28-03-2013

Địa chỉ: Linh Long - Huyện Hậu Lộc - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước


Trường Mần non Tuy Lộc

Mã số thuế: 2801949386

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 28-03-2013

Địa chỉ: Cách 7 - Huyện Hậu Lộc - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước


Trường Mần non Liên Lộc

Mã số thuế: 2801947685

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-03-2013

Địa chỉ: Liên Lộc - Huyện Hậu Lộc - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước