Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Huyện Mê Linh"

Có tổng số 3,373 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Thanh tra huyện Mê Linh

Mã số thuế: 0103542491

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 12-03-2009

Địa chỉ: Xã đại thịnh - Xã Đại Thịnh - Huyện Mê Linh - Hà Nội

Cập nhật: 5 năm trướcVăn phòng đăng ký đất và nhà huyện Mê Linh

Mã số thuế: 0105819170

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 12-03-2012

Địa chỉ: Thôn Nội Đồng - Xã Đại Thịnh - Huyện Mê Linh - Hà Nội

Cập nhật: 5 năm trước


Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Mê Linh

Mã số thuế: 0104563328

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 26-03-2010

Địa chỉ: Xã Đại Thịnh - Huyện Mê Linh - Hà Nội

Cập nhật: 5 năm trướcTrung tâm phát triển quỹ đất huyện Mê Linh

Mã số thuế: 0104402786

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 28-01-2010

Địa chỉ: Xã Đại Thịnh - Xã Đại Thịnh - Huyện Mê Linh - Hà Nội

Cập nhật: 5 năm trước


Trung tâm dân số - KHHGĐ huyện Mê Linh

Mã số thuế: 0104116263

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 18-08-2009

Địa chỉ: Xã Đại Thịnh - Xã Đại Thịnh - Huyện Mê Linh - Hà Nội

Cập nhật: 5 năm trước


Thanh tra xây dựng huyện Mê Linh

Mã số thuế: 0104116270

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 18-08-2009

Địa chỉ: Xã Đại Thịnh - Huyện Mê Linh - Hà Nội

Cập nhật: 5 năm trước


Hội cựu chiến binh huyện Mê Linh

Mã số thuế: 0104116312

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 18-08-2009

Địa chỉ: Xã Đại Thịnh - Huyện Mê Linh - Hà Nội

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng văn hoá và tuyên truyền huyện Mê Linh

Mã số thuế: 0104116182

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 18-08-2009

Địa chỉ: Xã Đại Thịnh - Huyện Mê Linh - Hà Nội

Cập nhật: 5 năm trướcĐài truyền thanh huyện Mê Linh

Mã số thuế: 0104116224

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 18-08-2009

Địa chỉ: Xã Đại Thịnh - Huyện Mê Linh - Hà Nội

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng giáo dục huyện Mê Linh

Mã số thuế: 0104116231

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 18-08-2009

Địa chỉ: Xã Đại Thịnh - Huyện Mê Linh - Hà Nội

Cập nhật: 5 năm trước


Trạm khuyến nông huyện Mê Linh

Mã số thuế: 0104116249

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 18-08-2009

Địa chỉ: Xã Đại Thịnh - Huyện Mê Linh - Hà Nội

Cập nhật: 5 năm trước


BQL dự án đầu tư và xây dựng huyện Mê Linh

Mã số thuế: 0104116288

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 18-08-2009

Địa chỉ: Xã Đại Thịnh - Huyện Mê Linh - Hà Nội

Cập nhật: 5 năm trước


BQL hạ tâng dất dịch vụ huyện Mê Linh

Mã số thuế: 0104116305

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 18-08-2009

Địa chỉ: Xã Đại Thịnh - Huyện Mê Linh - Hà Nội

Cập nhật: 5 năm trước


Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mê Linh

Mã số thuế: 0104109668

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 17-08-2009

Địa chỉ: Xã Đại Thịnh - Xã Đại Thịnh - Huyện Mê Linh - Hà Nội

Cập nhật: 5 năm trước


Uỷ ban nhân dân huyện Mê Linh

Mã số thuế: 0104109562

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 17-08-2009

Địa chỉ: Xã Đại Thịnh - Huyện Mê Linh - Hà Nội

Cập nhật: 5 năm trước