Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Huyện Như Thanh"

Có tổng số 336 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Uỷ ban mặt trận tổ quốc huyện Như Thanh

Mã số thuế: 2801408919

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 08-07-2009

Địa chỉ: Hải Ninh - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trướcPhòng Thống kê huyện Như Thanh

Mã số thuế: 2801407305

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 02-07-2009

Địa chỉ: Hải Ninh - TT Bến Sung - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng giáo dục và đào tạo huyện Như Thanh

Mã số thuế: 2801406848

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 01-07-2009

Địa chỉ: Vĩnh Long 1 - TT Bến Sung - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trướcLiên đoàn lao động huyện Như Thanh

Mã số thuế: 2801404375

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23-06-2009

Địa chỉ: Khu phố Vĩnh Long - TT Bến sung - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước


UBND Xã Mậu Lâm

Mã số thuế: 2801375075

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 12-05-2009

Địa chỉ: Xã Mậu Lâm - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước


UBND Xã Xuân Khang

Mã số thuế: 2801375082

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 12-05-2009

Địa chỉ: Xã Xuân Khang - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước


Hội liên hiệp phụ nữ Huyện Như Thanh

Mã số thuế: 2801405876

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 26-06-2009

Địa chỉ: Khu phố hải Ninh - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước


Kho bạc nhà nước Huyện Như Thanh

Mã số thuế: 2801406855

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 01-07-2009

Địa chỉ: Vĩnh Long 1 - TT Bến Sung - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trướcHội Cựu chiến Binh huyện Như Thanh

Mã số thuế: 2801402258

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17-06-2009

Địa chỉ: Vinh Long 1 - TT Bến Sung - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước


Viện kiểm sát nhân dân huyện Như Thanh

Mã số thuế: 2801401945

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17-06-2009

Địa chỉ: Khu phố hải Ninh - TT Bến Sung - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước


Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Mã số thuế: 2801375131

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 12-05-2009

Địa chỉ: TT Bến Sung - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước


Hạt kiểm lâm huyện Như Thanh

Mã số thuế: 2801405883

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 26-06-2009

Địa chỉ: 186, khu phố 4 - TT Bến Sung - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước


Bảo hiểm xã hội Huyện Như Thanh

Mã số thuế: 2801401857

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17-06-2009

Địa chỉ: Khu phố Hải Ninh - TT Bến Sung - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước


Trường trung học cơ sở Phúc Đường

Mã số thuế: 2801375124

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 12-05-2009

Địa chỉ: xã Phúc Đường - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng tài nguyên và môi trường huyện Như Thanh

Mã số thuế: 2801959377

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 10-06-2013

Địa chỉ: Thị trấn Bến Sung - Thị trấn Bến Sung - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước