Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Huyện Phú Bình"

Có tổng số 630 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Hạt Kiểm Lâm Huyện Phú Bình

Mã số thuế: 4600725622

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 24-08-2009

Địa chỉ: Bảo Lý - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

Cập nhật: 5 năm trướcPhòng Dân Tộc Huyện Phú Bình

Mã số thuế: 4601059830

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 09-04-2012

Địa chỉ: Thị trấn Hương Sơn - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

Cập nhật: 5 năm trước


Bảo Hiểm Xã hội Huyện Phú Bình

Mã số thuế: 4600502577

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 03-03-2009

Địa chỉ: Thị trấn Hương Sơn - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

Cập nhật: 5 năm trướcHội Nạn Nhân Chất Độc Da cam Huyện Phú Bình

Mã số thuế: 4600679239

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 17-07-2009

Địa chỉ: - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

Cập nhật: 5 năm trước


UBND xã Dương Thành

Mã số thuế: 4600502739

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 03-03-2009

Địa chỉ: Dương Thành - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

Cập nhật: 5 năm trước


UBND xã Tân Đức

Mã số thuế: 4600502746

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 03-03-2009

Địa chỉ: Tân Đức - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

Cập nhật: 5 năm trước


UBND xã Kha Sơn

Mã số thuế: 4600502785

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 03-03-2009

Địa chỉ: Kha Sơn - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

Cập nhật: 5 năm trước


UBND xã Nhã Lộng

Mã số thuế: 4600502633

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 03-03-2009

Địa chỉ: Nhã Lộng - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

Cập nhật: 5 năm trướcUBND xã Thượng Đình

Mã số thuế: 4600502665

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 03-03-2009

Địa chỉ: Thượng Đình - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

Cập nhật: 5 năm trước


UBND xã Tân Kim

Mã số thuế: 4600502697

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 03-03-2009

Địa chỉ: Tân Kim - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

Cập nhật: 5 năm trước


UBND xã Thanh Ninh

Mã số thuế: 4600502714

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 03-03-2009

Địa chỉ: Thanh Ninh - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

Cập nhật: 5 năm trước


UBND xã Lương Phú

Mã số thuế: 4600502721

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 03-03-2009

Địa chỉ: Lương Phú - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

Cập nhật: 5 năm trước


Thanh Tra Nhà Nước Huyện Phú Bình

Mã số thuế: 4600502802

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 03-03-2009

Địa chỉ: Thị trấn Hương Sơn - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

Cập nhật: 5 năm trước


Doanh Nghiệp TN Vàng Bạc Hảo Hương

Mã số thuế: 4601143088

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 30-09-2013

Địa chỉ: Tổ 2 - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

Cập nhật: 5 năm trước


Viện Kiểm Sát Nhân Dân Huyện Phú Bình

Mã số thuế: 4600677841

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 14-07-2009

Địa chỉ: Thị Trấn Hương Sơn - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

Cập nhật: 5 năm trước