Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Huyện Phú Lương"

Có tổng số 583 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Hội nông dân huyện Phú Lương

Mã số thuế: 4600544400

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 07-04-2009

Địa chỉ: TT Đu - Huyện Phú Lương - Thái Nguyên

Cập nhật: 6 năm trướcThanh tra huyện Phú Lương

Mã số thuế: 4600544457

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 07-04-2009

Địa chỉ: TT Đu - Huyện Phú Lương - Thái Nguyên

Cập nhật: 6 năm trước


Công an huyện Phú Lương

Mã số thuế: 4600928301

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 24-01-2011

Địa chỉ: TK Cầu Trắng - Huyện Phú Lương - Thái Nguyên

Cập nhật: 6 năm trướcVăn phòng HĐND - UBND huyện Phú Lương

Mã số thuế: 4600526539

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 24-03-2009

Địa chỉ: TT Đu - Huyện Phú Lương - Thái Nguyên

Cập nhật: 6 năm trước


Hội LHPN huyện Phú Lương

Mã số thuế: 4600526352

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 24-03-2009

Địa chỉ: TT Đu - Huyện Phú Lương - Thái Nguyên

Cập nhật: 6 năm trước


TòA áN NHÂN DÂN HUYệN PHú LươNG

Mã số thuế: 4601081201

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 18-06-2012

Địa chỉ: TK Thái An - Huyện Phú Lương - Thái Nguyên

Cập nhật: 6 năm trước


Uỷ ban Mặt trận tổ quốc huyện Phú Lương

Mã số thuế: 4600553772

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 13-04-2009

Địa chỉ: TT Đu - Huyện Phú Lương - Thái Nguyên

Cập nhật: 6 năm trước


Phòng Nội Vụ

Mã số thuế: 4600553892

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 13-04-2009

Địa chỉ: TT Đu - Huyện Phú Lương - Thái Nguyên

Cập nhật: 6 năm trướcTrung tâm dạy nghề huyện Phú Lương

Mã số thuế: 4600544150

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 07-04-2009

Địa chỉ: TT Đu - Huyện Phú Lương - Thái Nguyên

Cập nhật: 6 năm trước


Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Phú Lương

Mã số thuế: 4600544390

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 07-04-2009

Địa chỉ: TT Đu - Huyện Phú Lương - Thái Nguyên

Cập nhật: 6 năm trước


Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú lương

Mã số thuế: 4600544344

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 07-04-2009

Địa chỉ: TT Đu - Huyện Phú Lương - Thái Nguyên

Cập nhật: 6 năm trước


Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Lương

Mã số thuế: 4600527130

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 24-03-2009

Địa chỉ: TT Đu - Huyện Phú Lương - Thái Nguyên

Cập nhật: 6 năm trước


HạT KIểM LÂM HUYệN PHú LươNG

Mã số thuế: 4601070601

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 03-05-2012

Địa chỉ: Cầu Lân - Huyện Phú Lương - Thái Nguyên

Cập nhật: 6 năm trước


Trường TH Sơn Cẩm III

Mã số thuế: 4600561050

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 16-04-2009

Địa chỉ: Sơn Cẩm - Huyện Phú Lương - Thái Nguyên

Cập nhật: 6 năm trước


Phòng Y tế Phú Lương

Mã số thuế: 4600553860

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 13-04-2009

Địa chỉ: TT Đu - Huyện Phú Lương - Thái Nguyên

Cập nhật: 6 năm trước