Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Huyện Phúc Thọ"

Có tổng số 1,650 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Phòng Y Tế

Mã số thuế: 0103713725

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 17-04-2009

Địa chỉ: Khu nhà UBND huyện Phúc Thọ - Thị trấn Phúc Thọ - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

Cập nhật: 5 năm trướcTrường mần non Hoa Mai

Mã số thuế: 0106053805

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 04-12-2012

Địa chỉ: Thôn Nam, Phụng THượng - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

Cập nhật: 5 năm trước


Toà án nhân dân huyện Phúc Thọ

Mã số thuế: 0500609047

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 29-12-2008

Địa chỉ: TT Phúc thọ - Thị trấn Phúc Thọ - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

Cập nhật: 5 năm trướcLiên đoàn lao động huyện Phúc thọ

Mã số thuế: 0500608371

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 29-12-2008

Địa chỉ: Thị trấn Phúc Thọ - Thị trấn Phúc Thọ - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

Cập nhật: 5 năm trước


Trường mầm non Thượng Cốc

Mã số thuế: 0104161474

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 15-09-2009

Địa chỉ: Xã Thượng Cốc - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

Cập nhật: 5 năm trước


Trường mầm non Long Xuyên

Mã số thuế: 0104161481

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 15-09-2009

Địa chỉ: Xã Long Xuyên - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

Cập nhật: 5 năm trước


Trường mầm non Ngọc Tảo

Mã số thuế: 0104161499

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 15-09-2009

Địa chỉ: xã Ngọc Tảo - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

Cập nhật: 5 năm trước


Trường mầm non Phụng Thượng

Mã số thuế: 0104161516

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 15-09-2009

Địa chỉ: Xã Phụng Thượng - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

Cập nhật: 5 năm trướcTrường mần non Thọ Lộc

Mã số thuế: 0104161548

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 15-09-2009

Địa chỉ: Xã Thọ Lộc - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

Cập nhật: 5 năm trước


Trường mầm non Tích Giang

Mã số thuế: 0104161587

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 15-09-2009

Địa chỉ: Xã Tích Giang - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

Cập nhật: 5 năm trước


Trường mầm non Xuân Phú

Mã số thuế: 0104161361

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 15-09-2009

Địa chỉ: Xã Xuân Phú - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

Cập nhật: 5 năm trước


Trường mầm non Vân Phúc

Mã số thuế: 0104161379

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 15-09-2009

Địa chỉ: Xã Vân Phúc - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

Cập nhật: 5 năm trước


Trường mầm non Hát Môn

Mã số thuế: 0104161403

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 15-09-2009

Địa chỉ: Xã Hát Môn - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

Cập nhật: 5 năm trước


Trường mầm non Thanh Đa

Mã số thuế: 0104161410

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 15-09-2009

Địa chỉ: Xã Thanh Đa - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

Cập nhật: 5 năm trước


Trường mầm non Liên Hiệp

Mã số thuế: 0104161435

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 15-09-2009

Địa chỉ: Xã Liên Hiệp - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

Cập nhật: 5 năm trước