Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Huyện Phụng Hiệp"

Có tổng số 1,128 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

CHI CụC THI HàNH áN DÂN Sự HUYệN PHụNG HIệP

Mã số thuế: 6300133996

Tỉnh/Thành phố: Hậu Giang

Ngày thành lập: 24-11-2010

Địa chỉ: Mỹ Lợi - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Cập nhật: 5 năm trướcTrạm bảo vệ Thực vật huyện Phụng Hiệp

Mã số thuế: 6300125762

Tỉnh/Thành phố: Hậu Giang

Ngày thành lập: 09-09-2010

Địa chỉ: Mỹ Lợi - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Cập nhật: 5 năm trước


Trạm Thú Y huyện Phụng Hiệp

Mã số thuế: 6300125402

Tỉnh/Thành phố: Hậu Giang

Ngày thành lập: 01-09-2010

Địa chỉ: Mỹ lợi - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Cập nhật: 5 năm trướcPhòng tư pháp huyện Phụng Hiệp

Mã số thuế: 6300121454

Tỉnh/Thành phố: Hậu Giang

Ngày thành lập: 07-07-2010

Địa chỉ: Mỹ lợi - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Cập nhật: 5 năm trước


BHXH huyện Phụng Hiệp

Mã số thuế: 6300117465

Tỉnh/Thành phố: Hậu Giang

Ngày thành lập: 21-05-2010

Địa chỉ: Mỹ Lợi - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Tài Chính - Kế Hoạch huyện Phụng Hiệp

Mã số thuế: 6300116782

Tỉnh/Thành phố: Hậu Giang

Ngày thành lập: 18-05-2010

Địa chỉ: Mỹ Lợi - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Công Thương Huyên Phụng Hiệp

Mã số thuế: 6300116817

Tỉnh/Thành phố: Hậu Giang

Ngày thành lập: 18-05-2010

Địa chỉ: Mỹ Lợi - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phụng Hiệp

Mã số thuế: 6300116454

Tỉnh/Thành phố: Hậu Giang

Ngày thành lập: 17-05-2010

Địa chỉ: Mỹ LợI - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Cập nhật: 5 năm trướcVăn phòng ĐKQSD đất huyện Phụng Hiệp

Mã số thuế: 6300108397

Tỉnh/Thành phố: Hậu Giang

Ngày thành lập: 02-02-2010

Địa chỉ: ấp Mỹ Lợi - Thị trấn Cây Dương - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Lao Động -Thương Binh và Xã hội huyện Phụng Hiệp

Mã số thuế: 6300224604

Tỉnh/Thành phố: Hậu Giang

Ngày thành lập: 24-04-2013

Địa chỉ: ấp Mỹ lợi - Thị trấn Cây Dương - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Cập nhật: 5 năm trước


Hội Luật Gia huyện Phụng Hiệp

Mã số thuế: 6300216586

Tỉnh/Thành phố: Hậu Giang

Ngày thành lập: 13-11-2012

Địa chỉ: ấp Mỹ Lợi - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Cập nhật: 5 năm trước


Chi nhánh NHNN & PTNT huyện Phụng Hiệp

Mã số thuế: 6300118356

Tỉnh/Thành phố: Hậu Giang

Ngày thành lập: 27-05-2010

Địa chỉ: Mỹ Lợi - Thị trấn Cây Dương - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Cập nhật: 5 năm trước


CÔNG AN HUYệN PHụNG HIệP

Mã số thuế: 6300116408

Tỉnh/Thành phố: Hậu Giang

Ngày thành lập: 17-05-2010

Địa chỉ: PHụNG HIệP, HậU GIANG - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Cập nhật: 5 năm trước


Trạm Khuyến Nông - Khuyến Ngư huyện Phụng Hiệp

Mã số thuế: 6300116461

Tỉnh/Thành phố: Hậu Giang

Ngày thành lập: 17-05-2010

Địa chỉ: Mỹ LợI - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Cập nhật: 5 năm trước


Toà án ND huyện Phụng Hiệp

Mã số thuế: 6300115718

Tỉnh/Thành phố: Hậu Giang

Ngày thành lập: 13-05-2010

Địa chỉ: TT CD - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Cập nhật: 5 năm trước