Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Huyện Quảng Ninh"

Có tổng số 698 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Công An huyện Quảng Ninh

Mã số thuế: 3100755017

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 08-06-2011

Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình

Cập nhật: 5 năm trướcHộii Nông dân huyện Quảng Ninh

Mã số thuế: 3100488523

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 11-08-2009

Địa chỉ: - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Quảng Ninh

Mã số thuế: 3100485378

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 09-07-2009

Địa chỉ: - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình

Cập nhật: 5 năm trướcTrung tâm GD thường xuyên huyện Quảng Ninh

Mã số thuế: 3100488548

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 11-08-2009

Địa chỉ: - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình

Cập nhật: 5 năm trước


Uỷ ban DS-KHH GĐ huyện Quảng Ninh

Mã số thuế: 3100488516

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 11-08-2009

Địa chỉ: - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng LĐ- TB và XH huyện Quảng Ninh

Mã số thuế: 3100492086

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 12-10-2009

Địa chỉ: QH - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình

Cập nhật: 5 năm trước


Trung tâm văn hoá thông tin huyện Quảng Ninh

Mã số thuế: 3100485392

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 09-07-2009

Địa chỉ: - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình

Cập nhật: 5 năm trước


Trung tâm y tế dự phòng huyện Quảng Ninh

Mã số thuế: 3100485402

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 09-07-2009

Địa chỉ: - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình

Cập nhật: 5 năm trướcQuỹ Phát triển Nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh

Mã số thuế: 3100920856

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 04-06-2012

Địa chỉ: TK3 - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình

Cập nhật: 5 năm trước


Viện Kiểm sát huyện Quảng Ninh

Mã số thuế: 3100489439

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 21-08-2009

Địa chỉ: TK3- thị trấn Quán Hàu - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình

Cập nhật: 5 năm trước


Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện quảng Ninh

Mã số thuế: 3100570506

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 01-04-2010

Địa chỉ: Trường sơ - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình

Cập nhật: 5 năm trước


Thanh tra huyện Quảng Ninh

Mã số thuế: 3100464875

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 16-01-2009

Địa chỉ: TT Quán Hàu - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình

Cập nhật: 5 năm trước


Đài truyền thanh huyện Quảng Ninh

Mã số thuế: 3100464956

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 16-01-2009

Địa chỉ: TT Quán Hàu - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình

Cập nhật: 5 năm trước


Phan Văn Bình

Mã số thuế: 3100439981

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 22-12-2008

Địa chỉ: Võ Ninh - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình

Cập nhật: 5 năm trước


Ban điều phối dự án khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng huyện Quảng Ninh

Mã số thuế: 3100492978

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 10-11-2009

Địa chỉ: UBND huyện Quảng Ninh - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình

Cập nhật: 5 năm trước