Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Huyện Tủa Chùa"

Có tổng số 86 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Trường Trung học phổ thông Tủa Chùa

Mã số thuế: 5600190062

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 16-01-2009

Địa chỉ: Khu Thắng Lợi - Huyện Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Cập nhật: 5 năm trướcUBND xã Huổi Só

Mã số thuế: 5600190104

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 16-01-2009

Địa chỉ: Xã Huổi Só - Huyện Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Cập nhật: 5 năm trước


Khối Đoàn thể huyện Tủa Chùa

Mã số thuế: 5600202085

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 15-07-2009

Địa chỉ: Khu Đồng Tâm - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Cập nhật: 5 năm trướcPhòng Nội vụ huyện Tủa Chùa

Mã số thuế: 5600202053

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 15-07-2009

Địa chỉ: Khu Thắng Lợi, thị trấn - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Cập nhật: 5 năm trước


Liên đoàn lao động huyện Tủa Chùa

Mã số thuế: 5600202092

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 15-07-2009

Địa chỉ: Khu Đồng Tâm - Thị trấn - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Cập nhật: 5 năm trước


Toà án nhân dân huyện Tủa Chùa

Mã số thuế: 5600202134

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 15-07-2009

Địa chỉ: Khu Thắng Lợi - Thị trấn - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Cập nhật: 5 năm trước


Viện kiểm sát nhân dân huyện Tủa Chùa

Mã số thuế: 5600202141

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 15-07-2009

Địa chỉ: Khu Thắng Lợi - Thị trấn - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Cập nhật: 5 năm trước


Trạm Bảo vệ thực vật huyện Tủa Chùa

Mã số thuế: 5600202159

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 15-07-2009

Địa chỉ: Khu Đoàn kết - Thị trấn - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Cập nhật: 5 năm trướcPhòng Y tế huyện Tủa Chùa

Mã số thuế: 5600202198

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 15-07-2009

Địa chỉ: Khu Thắng Lợi - Thị trấn - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Cập nhật: 5 năm trước


Kho bạc Nhà nước huyện Tủa Chùa

Mã số thuế: 5600202254

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 15-07-2009

Địa chỉ: Khu Đồng Tâm - Thị trấn - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Cập nhật: 5 năm trước


trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa

Mã số thuế: 5600190016

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 15-01-2009

Địa chỉ: Khu Thắng Lợi - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Công thương huyện Tủa Chùa

Mã số thuế: 5600189966

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 15-01-2009

Địa chỉ: Khu Thắng Lợi - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Cập nhật: 5 năm trước


Chi cục thuế huyện Tủa Chùa

Mã số thuế: 5600128233-007

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 12-01-2009

Địa chỉ: Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Cập nhật: 5 năm trước


HợP TáC Xã MAI LINH

Mã số thuế: 5600275044

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 15-05-2014

Địa chỉ: Đội 9 - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Cập nhật: 5 năm trước


TRUNG TâM DạY NGHề

Mã số thuế: 5600269883

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 15-10-2013

Địa chỉ: Thị trấn Tủa Chùa - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Cập nhật: 5 năm trước