Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Huyện Thăng Bình"

Có tổng số 1,214 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thăng Bình

Mã số thuế: 4000593621

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 07-04-2009

Địa chỉ: - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trướcThanh tra huyện Thăng Bình

Mã số thuế: 4000588396

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 30-03-2009

Địa chỉ: Thị trấn Hà Lam - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình

Mã số thuế: 4000666277

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 19-06-2009

Địa chỉ: Thị trấn Hà Lam - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trướcPhòng Giáo dục - Đào tạo huyện Thăng Bình

Mã số thuế: 4000650206

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 04-06-2009

Địa chỉ: Thị trấn Hà Lam - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước


Kho bạc nhà nước huyện Thăng Bình

Mã số thuế: 4000594015

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 07-04-2009

Địa chỉ: Thị trấn Hà Lam - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Y tế huyện Thăng Bình

Mã số thuế: 4000655500

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 09-06-2009

Địa chỉ: Thị trấn Hà Lam - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước


Bảo hiểm xã hội huyện Thăng Bình

Mã số thuế: 4000650238

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 04-06-2009

Địa chỉ: Thị trấn Hà Lam - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước


Hội Nông dân huyện Thăng Bình

Mã số thuế: 4000650284

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 04-06-2009

Địa chỉ: Thị trấn Hà Lam - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trướcHội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thăng Bình

Mã số thuế: 4000590814

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 01-04-2009

Địa chỉ: Thị trấn Hà Lam - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thăng Bình

Mã số thuế: 4000666238

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 19-06-2009

Địa chỉ: Thị trấn Hà Lam - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước


Hội Chữ thập đỏ huyện Thăng Bình

Mã số thuế: 4000688880

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 13-08-2009

Địa chỉ: Thị trấn Hà Lam - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước


Đội Kiểm tra quy tắc huyện Thăng Bình

Mã số thuế: 4000672697

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 26-06-2009

Địa chỉ: Thị trấn Hà Lam - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước


Ban Chỉ đạo an toàn giao thông huyện Thăng Bình

Mã số thuế: 4000593727

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 07-04-2009

Địa chỉ: Thị trấn Hà Lam - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước


Ban Quản lý các dự án ĐT-XD huyện Thăng Bình

Mã số thuế: 4000594664

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 08-04-2009

Địa chỉ: Thị trấn Hà Lam - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước


Liên đoàn Lao động huyện Thăng Bình

Mã số thuế: 4000685745

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 21-07-2009

Địa chỉ: Thị trấn Hà Lam - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước