Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Huyện Thanh Thuỷ"

Có tổng số 526 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Tổ quản lý điện Văn Phòng UBND Huyện Thanh Thuỷ

Mã số thuế: 2600339768

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 30-11-2005

Địa chỉ: Văn phòng UBND Huyện Thanh Thuỷ - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ

Cập nhật: 5 năm trướcTrường Mầm non Xuân Lộc

Mã số thuế: 2600924134

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 25-10-2014

Địa chỉ: Khu 5 - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ

Cập nhật: 5 năm trước


Trường Mầm non Họa Mi

Mã số thuế: 2600923973

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 22-10-2014

Địa chỉ: Khu 12 - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ

Cập nhật: 5 năm trướcTrạm Khuyến nông huyện Thanh Thủy

Mã số thuế: 2600633544

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 04-09-2009

Địa chỉ: La Phù - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ

Cập nhật: 5 năm trước


Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thanh Thuỷ

Mã số thuế: 2600604342

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 06-07-2009

Địa chỉ: Xã La Phù - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Thanh Thủy

Mã số thuế: 2600600757

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 24-06-2009

Địa chỉ: Xã La Phù - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ

Cập nhật: 5 năm trước


Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Thủy

Mã số thuế: 2600600764

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 24-06-2009

Địa chỉ: Khu 5, La Phù - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Tư pháp huyện Thanh thuỷ

Mã số thuế: 2600238456

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 22-12-2000

Địa chỉ: La phù - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ

Cập nhật: 5 năm trướcPhòng Tài chính Kế hoạch huyện Thanh Thủy

Mã số thuế: 2600600771

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 24-06-2009

Địa chỉ: Khu 5, La Phù - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ

Cập nhật: 5 năm trước


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thúy Tình

Mã số thuế: 2600379295

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 15-03-2007

Địa chỉ: Khu 1 - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ

Cập nhật: 5 năm trước


Doanh nghiệp TN Hương tuấn

Mã số thuế: 2600232454

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 12-10-2000

Địa chỉ: xã La phù - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ

Cập nhật: 5 năm trước


Nguyễn Thi Hồng

Mã số thuế: 2600706954

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 09-12-2010

Địa chỉ: Xã bảo yên - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ

Cập nhật: 5 năm trước


Đài truyền thanh Thanh Thuỷ

Mã số thuế: 2600679203

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 20-05-2010

Địa chỉ: - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ

Cập nhật: 5 năm trước


Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Liên Phú Thọ

Mã số thuế: 2600966712

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 13-10-2016

Địa chỉ: Khu 22 - Xã Hoàng Xá - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ

Cập nhật: 4 năm trước


DOANH NGHIệP Tư NHâN PHú HưNG TT

Mã số thuế: 2600963729

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 27-07-2016

Địa chỉ: Khu 7 - Xã Sơn Thủy - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ

Cập nhật: 4 năm trước

  • Ngành nghề chính: