Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Huyện Thuận Châu"

Có tổng số 392 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Văn phòng UBND huyện Thuận Châu

Mã số thuế: 5500203409

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31-01-2002

Địa chỉ: Thị trấn huyện Thuận Châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La

Cập nhật: 5 năm trướcTrung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thuận châu

Mã số thuế: 5500381313

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 29-09-2009

Địa chỉ: Trung tân hành chính huyện Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La

Cập nhật: 5 năm trước


Chi cục thuế huyện Thuận Châu

Mã số thuế: 5500157720-002

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 08-06-2005

Địa chỉ: - Huyện Thuận Châu - Sơn La

Cập nhật: 5 năm trướcBan QLDA giảm nghèo giai đoạn II huyện Thuận Châu

Mã số thuế: 5500468966

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 04-10-2012

Địa chỉ: Phòng tài chính kế hoạch UBND huyện Thuận Châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng tài chính kê hoạch huyện Thuận Châu

Mã số thuế: 5500374676

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 06-07-2009

Địa chỉ: Tiểu khu 15, thị trấn Thuận Châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La

Cập nhật: 5 năm trước


Liên đoàn Lao động huyện Thuận Châu

Mã số thuế: 5500374683

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 06-07-2009

Địa chỉ: Tiểu khu 15, thị trấn Thuận Châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La

Cập nhật: 5 năm trước


Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thuận Châu

Mã số thuế: 5500374690

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 06-07-2009

Địa chỉ: TK 15, thị trấn Thuận Châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La

Cập nhật: 5 năm trước


Hội cựu chiến binh huyện Thuận Châu

Mã số thuế: 5500374700

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 06-07-2009

Địa chỉ: Tiểu khu 15. thị trấn Thuận Châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La

Cập nhật: 5 năm trướcUỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Châu

Mã số thuế: 5500374718

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 06-07-2009

Địa chỉ: TK 15, thị trấn Thuận Châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La

Cập nhật: 5 năm trước


Hội Nông dân huyện Thuận Châu

Mã số thuế: 5500374651

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 06-07-2009

Địa chỉ: Tiểu khu 15, thị trấn Thuận Châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng thống kê huyện Thuận Châu

Mã số thuế: 5500374669

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 06-07-2009

Địa chỉ: Tiểu khu 14, thị trấn Thuận Châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Văn hoá thông tin huyện Thuận Châu

Mã số thuế: 5500374595

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 04-07-2009

Địa chỉ: TK 14, thị trấn Thuận Châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La

Cập nhật: 5 năm trước


Trung tâm dân số KHHGĐ huyện Thuận Châu

Mã số thuế: 5500374203

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 03-07-2009

Địa chỉ: TK 15 thị trấn Thuận Châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La

Cập nhật: 5 năm trước


Trung tâm GDTX huyện Thuận Châu

Mã số thuế: 5500374235

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 03-07-2009

Địa chỉ: TK 1, Thị trấn Thuận Châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La

Cập nhật: 5 năm trước


Trạm khuyến nông huyện Thuận Châu

Mã số thuế: 5500374193

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 03-07-2009

Địa chỉ: Tiểu khu 15, thị trấn Thuận Châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La

Cập nhật: 5 năm trước