Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Huyện Thuỷ Nguyên"

Có tổng số 4,293 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Trung tâm y tế huyện Thủy Nguyên

Mã số thuế: 0201062126

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 22-04-2010

Địa chỉ: - Xã Thuỷ Sơn - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

Cập nhật: 5 năm trướcPhòng tư pháp huyện Thuỷ Nguyên

Mã số thuế: 0201063105

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 22-04-2010

Địa chỉ: đường Đà Nẵng - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

Cập nhật: 5 năm trước


Tòa án nhân dân huyện Thuỷ Nguyên

Mã số thuế: 0201063031

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 22-04-2010

Địa chỉ: xóm 5 - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

Cập nhật: 5 năm trướcPhòng công thương huyện Thuỷ Nguyên

Mã số thuế: 0201062197

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 22-04-2010

Địa chỉ: đường Đà Nẵng - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

Cập nhật: 5 năm trước


Hội nông dân huyện Thủy Nguyên

Mã số thuế: 0201061972

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 22-04-2010

Địa chỉ: xóm 5 - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

Cập nhật: 5 năm trước


Liên đoàn lao động huyện Thuỷ Nguyên

Mã số thuế: 0201061933

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 21-04-2010

Địa chỉ: xóm 5 - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

Cập nhật: 5 năm trước


Hội cựu chiến binh huyện Thủy Nguyên

Mã số thuế: 0201061884

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 21-04-2010

Địa chỉ: xóm 5 - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

Cập nhật: 5 năm trước


Hội liên hiệp phụ nữ huyện Thủy Nguyên

Mã số thuế: 0201061901

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 21-04-2010

Địa chỉ: xóm 5 - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

Cập nhật: 5 năm trướcViện kiểm sát nhân dân huyện Thủy Nguyên

Mã số thuế: 0201061919

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 21-04-2010

Địa chỉ: thôn Rực Liễn - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

Cập nhật: 5 năm trước


Tòa án nhân dân huyện Thuỷ Nguyên

Mã số thuế: 0201061926

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 21-04-2010

Địa chỉ: xóm 5 - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

Cập nhật: 5 năm trước


Thanh tra huyện Thủy Nguyên

Mã số thuế: 0201061309

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 21-04-2010

Địa chỉ: đường Đà Nẵng - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng nội vụ huyện Thủy Nguyên

Mã số thuế: 0201061549

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 21-04-2010

Địa chỉ: đường Đà Nẵng - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

Cập nhật: 5 năm trước


Chi cục thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0201060471

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 21-04-2010

Địa chỉ: - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng y tế huyện Thủy Nguyên

Mã số thuế: 0201060619

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 21-04-2010

Địa chỉ: đường Đà Nẵng - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

Cập nhật: 5 năm trước


ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Thuỷ Nguyên

Mã số thuế: 0201060344

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 20-04-2010

Địa chỉ: xóm 5 - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

Cập nhật: 5 năm trước