Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Huyện Tiên Du"

Có tổng số 2,576 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Thanh tra huyện Tiên Du

Mã số thuế: 2300357727

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10-12-2008

Địa chỉ: Thị trấn Lim - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

Cập nhật: 5 năm trướcĐoàn thanh niên huyện Tiên Du

Mã số thuế: 2300357276

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10-12-2008

Địa chỉ: Thị trấn Lim - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng y tế huyện Tiên Du

Mã số thuế: 2300330429

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 29-04-2008

Địa chỉ: Thị trấn Lim - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

Cập nhật: 5 năm trướcTrung tâm y tế huyện Tiên Du

Mã số thuế: 2300303270

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 31-05-2007

Địa chỉ: Thị trấn Lim - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Thống kê huyện Tiên Du

Mã số thuế: 2300358953

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 12-12-2008

Địa chỉ: Thị trấn Lim - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

Cập nhật: 5 năm trước


Trạm khuyến nông huyện Tiên Du

Mã số thuế: 2300357533

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10-12-2008

Địa chỉ: UBND tỉnh - TT Lim - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Nội vụ huyện Tiên Du

Mã số thuế: 2300357660

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10-12-2008

Địa chỉ: Thị trấn Lim - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

Cập nhật: 5 năm trước


Toà án nhân dân huyện Tiên Du

Mã số thuế: 2300357685

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10-12-2008

Địa chỉ: Thị trấn Lim - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

Cập nhật: 5 năm trướcĐài phát thanh huyện Tiên Du

Mã số thuế: 2300357692

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10-12-2008

Địa chỉ: Thị trấn Lim - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

Cập nhật: 5 năm trước


Liên đoàn lao động huyện Tiên Du

Mã số thuế: 2300357156

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10-12-2008

Địa chỉ: Thị trấn Lim - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

Cập nhật: 5 năm trước


Trường THCS Việt Đoàn huyện Tiên Du

Mã số thuế: 2300357290

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10-12-2008

Địa chỉ: xã Việt Đoàn - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

Cập nhật: 5 năm trước


Bảo hiểm xã hội huyện Tiên Du

Mã số thuế: 2300357029

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10-12-2008

Địa chỉ: Thị trấn Lim - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Công thương huyện Tiên Du

Mã số thuế: 2300357702

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10-12-2008

Địa chỉ: Thị trấn Lim - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

Cập nhật: 5 năm trước


Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tiên Du

Mã số thuế: 2300303256-001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 05-04-2011

Địa chỉ: - Thị trấn Lim - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

Cập nhật: 5 năm trước


Trường Tiểu học Minh Đạo - Huyện Tiên du

Mã số thuế: 2300357621

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10-12-2008

Địa chỉ: Nghĩa chỉ - Minh Đạo - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

Cập nhật: 5 năm trước