Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Huyện Vị Thủy"

Có tổng số 837 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Phòng TC - KH huyện Vị Thuỷ

Mã số thuế: 6300088334

Tỉnh/Thành phố: Hậu Giang

Ngày thành lập: 17-07-2009

Địa chỉ: Ngô Quốc Trị - Huyện Vị Thủy - Hậu Giang

Cập nhật: 5 năm trướcTrường Chính Trị huyện Vị Thuỷ

Mã số thuế: 6300100415

Tỉnh/Thành phố: Hậu Giang

Ngày thành lập: 21-10-2009

Địa chỉ: ấp 4 TT Nàng Mau - Huyện Vị Thủy - Hậu Giang

Cập nhật: 5 năm trước


Đài truyền thanh huyện Vị Thuỷ

Mã số thuế: 6300090502

Tỉnh/Thành phố: Hậu Giang

Ngày thành lập: 24-07-2009

Địa chỉ: ấp 4, TT Nàng Mau - Huyện Vị Thủy - Hậu Giang

Cập nhật: 5 năm trướcPhòng Văn hoá và Thông tin huyện Vị Thuỷ

Mã số thuế: 6300121380

Tỉnh/Thành phố: Hậu Giang

Ngày thành lập: 05-07-2010

Địa chỉ: TT Nàng Mau - Huyện Vị Thủy - Hậu Giang

Cập nhật: 5 năm trước


Công an huyện Vị Thuỷ

Mã số thuế: 6300120524

Tỉnh/Thành phố: Hậu Giang

Ngày thành lập: 22-06-2010

Địa chỉ: ấp 5, TT Nàng Mau - Huyện Vị Thủy - Hậu Giang

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Tài Nguyên Môi Trường huyện Vị Thuỷ

Mã số thuế: 6300102719

Tỉnh/Thành phố: Hậu Giang

Ngày thành lập: 02-12-2009

Địa chỉ: ấp 4 TT Nàng Mau - Huyện Vị Thủy - Hậu Giang

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng LĐ - TB - XH huyện Vị Thuỷ

Mã số thuế: 6300095934

Tỉnh/Thành phố: Hậu Giang

Ngày thành lập: 17-09-2009

Địa chỉ: ấp 4, TT Nàng Mau - Huyện Vị Thủy - Hậu Giang

Cập nhật: 5 năm trước


Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vị Thuỷ

Mã số thuế: 6300090527

Tỉnh/Thành phố: Hậu Giang

Ngày thành lập: 24-07-2009

Địa chỉ: ấp 4, TT Nàng Mau - Huyện Vị Thủy - Hậu Giang

Cập nhật: 5 năm trướcUB Mặt Trận Tổ Quốc VN huyện Vị Thuỷ

Mã số thuế: 6300100038

Tỉnh/Thành phố: Hậu Giang

Ngày thành lập: 19-10-2009

Địa chỉ: 02 Nguyễn Huệ, TT Nàng Mau - Huyện Vị Thủy - Hậu Giang

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Nông Nghiệp huyện Vị Thuỷ

Mã số thuế: 6300096021

Tỉnh/Thành phố: Hậu Giang

Ngày thành lập: 21-09-2009

Địa chỉ: ấp 4 TT Nàng Mau - Huyện Vị Thủy - Hậu Giang

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Y Tế huyện Vị Thuỷ

Mã số thuế: 6300095927

Tỉnh/Thành phố: Hậu Giang

Ngày thành lập: 17-09-2009

Địa chỉ: ấp 4, TT Nàng Mau - Huyện Vị Thủy - Hậu Giang

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Nội Vụ huyện Vị Thuỷ

Mã số thuế: 6300092330

Tỉnh/Thành phố: Hậu Giang

Ngày thành lập: 09-08-2009

Địa chỉ: ấp 4, TT Nàng Mau - Huyện Vị Thủy - Hậu Giang

Cập nhật: 5 năm trước


Hội Cựu chiến binh huyện Vị Thủy

Mã số thuế: 6300066570

Tỉnh/Thành phố: Hậu Giang

Ngày thành lập: 02-03-2009

Địa chỉ: ấp 4, TT Nàng Mau - Huyện Vị Thủy - Hậu Giang

Cập nhật: 5 năm trước


Toà án Nhân dân huyện Vị Thủy

Mã số thuế: 6300065873

Tỉnh/Thành phố: Hậu Giang

Ngày thành lập: 01-03-2009

Địa chỉ: ấp 3, TT Nàng Mau - Huyện Vị Thủy - Hậu Giang

Cập nhật: 5 năm trước


UBND xã Vĩnh Trung

Mã số thuế: 6300094899

Tỉnh/Thành phố: Hậu Giang

Ngày thành lập: 27-08-2009

Địa chỉ: ấp 3 - Huyện Vị Thủy - Hậu Giang

Cập nhật: 5 năm trước