Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Phường Hoà Cường Bắc"

Có tổng số 1,900 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Công Ty TNHH Danalife

Mã số thuế: 0401694394

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 27-08-2015

Địa chỉ: 164 Hàn Thuyên - Phường Hoà Cường Bắc - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

Cập nhật: 6 năm trướcDoanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Bạc Ty

Mã số thuế: 0401683949

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 17-06-2015

Địa chỉ: 12 Tạ Hiện - Phường Hoà Cường Bắc - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

Cập nhật: 6 năm trước


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm Xuân Lộc Phát

Mã số thuế: 0401527410

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 28-01-2013

Địa chỉ: Tổ 55 - Phường Hoà Cường Bắc - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

Cập nhật: 6 năm trướcCông Ty TNHH Hạ Huy

Mã số thuế: 0401518487

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 21-11-2012

Địa chỉ: 255 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Hoà Cường Bắc - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

Cập nhật: 6 năm trước


Công Ty TNHH Tm Và Dv Đại Nhất Tín

Mã số thuế: 0401488948

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 18-04-2012

Địa chỉ: 275 Tiểu La - Phường Hoà Cường Bắc - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

Cập nhật: 6 năm trước


Công Ty TNHH Xe Lửa Vang

Mã số thuế: 0401448198

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 06-10-2011

Địa chỉ: 198 Hàn Thuyên - Phường Hoà Cường Bắc - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

Cập nhật: 6 năm trước


Công Ty TNHH Một Thành Viên Mãi Tùng

Mã số thuế: 0401373471

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 03-08-2010

Địa chỉ: Tổ 58 - Phường Hoà Cường Bắc - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

Cập nhật: 6 năm trước


Doanh Nghiệp Tư Nhân Phương Khôi

Mã số thuế: 0400390749

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 25-04-2001

Địa chỉ: 173 Núi Thành - Phường Hoà Cường Bắc - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

Cập nhật: 6 năm trướcCôNG TY TNHH MTV HạNH PIANO

Mã số thuế: 0401785203

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 24-08-2016

Địa chỉ: 40 Tiểu La - Phường Hoà Cường Bắc - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

Cập nhật: 5 năm trước

  • Ngành nghề chính:

CôNG TY TNHH ĐOàN Đỗ

Mã số thuế: 0401779425

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 25-07-2016

Địa chỉ: 148/50 ỷ Lan Nguyên Phi - Phường Hoà Cường Bắc - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

Cập nhật: 5 năm trước

  • Ngành nghề chính:

CôNG TY TNHH MTV DUBBING PLASTER & CHEMICALS

Mã số thuế: 0401779707

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 25-07-2016

Địa chỉ: 44 Phan Đăng Lưu - Phường Hoà Cường Bắc - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

Cập nhật: 5 năm trước

  • Ngành nghề chính:

Công Ty TNHH Hồng Huỳnh Phúc

Mã số thuế: 0401771088

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14-06-2016

Địa chỉ: 193/9 Núi Thành - Phường Hoà Cường Bắc - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

Cập nhật: 5 năm trước


Công Ty TNHH Mtv Bia Việt Mỹ

Mã số thuế: 0401769459

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 03-06-2016

Địa chỉ: 62 Lê Cơ - Phường Hoà Cường Bắc - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

Cập nhật: 5 năm trước


Công Ty TNHH Mtv Tmdv Toàn Tâm Ban

Mã số thuế: 0401768705

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 30-05-2016

Địa chỉ: 54 Lê Vĩnh Huy - Phường Hoà Cường Bắc - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

Cập nhật: 5 năm trước


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Quang Việt

Mã số thuế: 0401763337

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11-05-2016

Địa chỉ: 59 Mai Dị - Phường Hoà Cường Bắc - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

Cập nhật: 5 năm trước