Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Phường TĐ"

Có tổng số 538 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Afair Hongphankul

Mã số thuế: 0309569585

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-10-2009

Địa chỉ: 38 Đặng Tất, Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 5 năm trướcPhạm Văn Thanh

Mã số thuế: 0302009792

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-06-2000

Địa chỉ: 7 Đặng Tất Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 5 năm trước


Trương Thị Ngọc Loan

Mã số thuế: 0300220246

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-10-1998

Địa chỉ: 16 Huyền Quang Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 5 năm trướcLương Thị Ngọc Mỹ

Mã số thuế: 0304282878

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-04-2006

Địa chỉ: 76 Thạch Thị Thanh Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 5 năm trước


Nguyễn Thanh Hải

Mã số thuế: 0302793027-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-09-2005

Địa chỉ: 58 Võ Thị Sáu Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 5 năm trước


Ngô Thị Trung Thu

Mã số thuế: 0302418065

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-10-2001

Địa chỉ: 15A Trần Khánh Dư Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 5 năm trước


Nguyễn Thị Lệ Mai

Mã số thuế: 0300128988

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-07-1998

Địa chỉ: 206 Trần Quang Khải, Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 5 năm trước


Nguyễn Thị Thu An (AKIMOTO YASUKO)

Mã số thuế: 0309873754

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-03-2010

Địa chỉ: 65 Đặng Dung, Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 5 năm trướcNguyễn Lê Minh Thùy

Mã số thuế: 0305948705

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-09-2008

Địa chỉ: 111A-1 Nguyễn Phi Khanh Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 5 năm trước


Trịnh Thị Kim Linh

Mã số thuế: 0304065986

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-04-2008

Địa chỉ: 34 Bis Trần Khánh Dư Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 5 năm trước


Đồng Thị Thanh Thu

Mã số thuế: 0305402264

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-01-2008

Địa chỉ: 37 Trần Quý Khoách Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 5 năm trước


Vũ Thị Kim Chinh

Mã số thuế: 0300130296-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-05-2006

Địa chỉ: 142 Nguyễn Phi Khanh Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 5 năm trước


Nguyễn Lê Bích Phượng

Mã số thuế: 0300120749-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-11-2005

Địa chỉ: 372 Hai Bà Trưng Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 5 năm trước


Lâm Chiêu Thuý Uyển

Mã số thuế: 0303513071

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-10-2004

Địa chỉ: 44 Bis Võ Thị Sáu Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 5 năm trước


Nguyễn Thị Hồng Tươi

Mã số thuế: 0302301116

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-05-2001

Địa chỉ: 67 Trần Quang Khải Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 5 năm trước