Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Quận Bình Tân"

Có tổng số 35,817 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Phòng Kinh Tế Quận Bình Tân

Mã số thuế: 0309304941

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-08-2009

Địa chỉ: 521 Kinh Dương Vương - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 6 năm trướcPhòng Tài Nguyên Và Môi Trường Quận Bình Tân

Mã số thuế: 0309357823

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-08-2009

Địa chỉ: 521 Kinh Dương Vương - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 6 năm trước


Hội Sinh Vật Cảnh Quận Bình Tân

Mã số thuế: 0310655870

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-02-2011

Địa chỉ: 353 Mã Lò - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 6 năm trướcPhòng Nội Vụ Quận Bình Tân

Mã số thuế: 0309359080

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-08-2009

Địa chỉ: 521 Kinh Dương Vương - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 6 năm trước


Phòng Y Tế Quận Bình Tân

Mã số thuế: 0309378189

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-09-2009

Địa chỉ: 182 Kinh Dương Vương - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 6 năm trước


Thanh Tra Quận Bình Tân

Mã số thuế: 0309352455

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-08-2009

Địa chỉ: 521 Kinh Dương Vương - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 6 năm trước


Thanh Tra Xây Dựng Quận Bình Tân

Mã số thuế: 0308605008

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-05-2009

Địa chỉ: 178 Kinh Dương Vương - Phường An Lạc A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 6 năm trước


Ban Thanh Lý Tài Sản Quận Bình Tân

Mã số thuế: 0308463730

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-05-2009

Địa chỉ: 521 Kinh Dương Vương - Phường An Lạc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 6 năm trướcNguyễn Thụy Song Thương

Mã số thuế: 0312475168

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-09-2013

Địa chỉ: 145 ĐS7 - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 6 năm trước


Bùi Thị Minh Ngọc

Mã số thuế: 0312390820

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-07-2013

Địa chỉ: 92 Đường 26/3 - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 6 năm trước


Phòng Văn Hóa Thông Tin Quận Bình Tân

Mã số thuế: 0309364669

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-08-2009

Địa chỉ: 521 Kinh Dương Vương - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 6 năm trước


Hội Cựu Chiến Binh Quận Bình Tân

Mã số thuế: 0310153140

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-07-2010

Địa chỉ: 521 KInh Dương Vương - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 6 năm trước


Phòng Lao Động Thương Binh Xã Hội Quận Bình Tân

Mã số thuế: 0309483962

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-10-2009

Địa chỉ: 521 Kinh Dương Vương - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 6 năm trước


Hội Chữ Thập Đỏ Quận Bình Tân

Mã số thuế: 0309477817

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-09-2009

Địa chỉ: 521 Kinh Dương Vương - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 6 năm trước


Phòng Tư Pháp Quận Bình Tân

Mã số thuế: 0309358337

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-08-2009

Địa chỉ: 521 Kinh Dương Vương - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 6 năm trước