Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Quận Thanh Khê"

Có tổng số 10,779 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Trung tâm văn hóa - thể thao quận Thanh Khê

Mã số thuế: 0401628810

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 20-10-2014

Địa chỉ: 21 Hồ Tương - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

Cập nhật: 4 năm trướcTrung tâm Dân số- Kế hoạch hoá gia đình quận Thanh Khê

Mã số thuế: 0401492528

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 07-05-2012

Địa chỉ: 38 Nguyễn Đức Trung - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

Cập nhật: 4 năm trước


Phòng Giáo dục Đào tạo Quận Thanh Khê

Mã số thuế: 0401291130

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 31-07-2009

Địa chỉ: 391/1 Trần Cao Vân - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

Cập nhật: 4 năm trướcPhòng Tư pháp quận Thanh Khê

Mã số thuế: 0400583765

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 06-09-2007

Địa chỉ: 503 Trần Cao Vân - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

Cập nhật: 4 năm trước


Chứng từ xử lý vãng lai An Khê

Mã số thuế: 0401503339

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 06-07-2012

Địa chỉ: 273 Hải Phòng - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

Cập nhật: 4 năm trước


Chứng từ xử lý vãng lai Hòa Khê

Mã số thuế: 0401503346

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 06-07-2012

Địa chỉ: 273 Hải Phòng - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

Cập nhật: 4 năm trước


Chứng từ vãng lai Thanh Khê Đông

Mã số thuế: 0401503353

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 06-07-2012

Địa chỉ: - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

Cập nhật: 4 năm trước


Chứng từ vãng lai Thanh Khê Tây

Mã số thuế: 0401503360

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 06-07-2012

Địa chỉ: 273 Hải Phòng - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

Cập nhật: 4 năm trướcChứng từ vãng lai Xuân Hà

Mã số thuế: 0401503378

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 06-07-2012

Địa chỉ: 273 Hải Phòng - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

Cập nhật: 4 năm trước


Chứng từ vãng lai Tam Thuận

Mã số thuế: 0401503385

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 06-07-2012

Địa chỉ: 273 Hải Phòng - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

Cập nhật: 4 năm trước


Chứng từ vãng lai Vĩnh Trung

Mã số thuế: 0401503392

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 06-07-2012

Địa chỉ: 273 Hải Phòng - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

Cập nhật: 4 năm trước


Chứng từ vãng lai Tân Chính

Mã số thuế: 0401503402

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 06-07-2012

Địa chỉ: 273 Hải Phòng - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

Cập nhật: 4 năm trước


Chứng từ vãng lai Thạc Gián

Mã số thuế: 0401503427

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 06-07-2012

Địa chỉ: 273 Hải Phòng - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

Cập nhật: 4 năm trước


Chứng từ vãng lai Chính Gián

Mã số thuế: 0401503434

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 06-07-2012

Địa chỉ: 273 Hải Phòng - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

Cập nhật: 4 năm trước


Chứng từ vãng lai Siêu Thị

Mã số thuế: 0401503441

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 06-07-2012

Địa chỉ: 273 Hải Phòng - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

Cập nhật: 4 năm trước