Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Thành Phố Cẩm Phả"

Có tổng số 3,422 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Trần Thị Phương Lan

Mã số thuế: 5701790027

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh

Ngày thành lập: 30-12-2015

Địa chỉ: Khu 7B - Phường Quang Hanh - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh

Cập nhật: 4 năm trướcHà Thị Thanh Hoa

Mã số thuế: 5701790475

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh

Ngày thành lập: 30-12-2015

Địa chỉ: Khu 8A - Phường Quang Hanh - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh

Cập nhật: 4 năm trước


Phạm Thị Thanh Thủy

Mã số thuế: 5701790482

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh

Ngày thành lập: 30-12-2015

Địa chỉ: Khu 8A - Phường Quang Hanh - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh

Cập nhật: 4 năm trướcPhạm Quy Khương

Mã số thuế: 5701789409

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh

Ngày thành lập: 29-12-2015

Địa chỉ: Khu 3b - Phường Quang Hanh - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh

Cập nhật: 5 năm trước


Nguyễn Hữu Tú

Mã số thuế: 5701789529

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh

Ngày thành lập: 29-12-2015

Địa chỉ: Khu 4A - Phường Quang Hanh - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh

Cập nhật: 4 năm trước


Bùi Thị Thu Huyền

Mã số thuế: 5701783333

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh

Ngày thành lập: 06-11-2015

Địa chỉ: chợ Cửa ông - Phường Cửa ông - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh

Cập nhật: 5 năm trước


Đặng Văn Phương

Mã số thuế: 5701776865

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh

Ngày thành lập: 23-09-2015

Địa chỉ: chợ Cẩm Thành - Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh

Cập nhật: 5 năm trước


phòng tài chính - kế hoạch thành phố Cẩm Phả

Mã số thuế: 5701772324

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh

Ngày thành lập: 21-08-2015

Địa chỉ: số 233, đường Trần phú, phường Cẩm Thành - Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh

Cập nhật: 5 năm trướcNguyễn Thị Thủy

Mã số thuế: 5701767236

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh

Ngày thành lập: 13-07-2015

Địa chỉ: chợ Cửa ông - Phường Cửa ông - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh

Cập nhật: 5 năm trước


CHI CụC THốNG Kê THàNH PHố CẩM PHả

Mã số thuế: 5701747173

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh

Ngày thành lập: 06-02-2015

Địa chỉ: tổ 3 khu 6 - Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh

Cập nhật: 5 năm trước


TRườNG TIểU HọC Và THCS CẩM HảI

Mã số thuế: 5701747102

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh

Ngày thành lập: 06-02-2015

Địa chỉ: thôn 2 - Xã Cẩm Hải - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh

Cập nhật: 5 năm trước


Bùi Thị Hương

Mã số thuế: 5701744454

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh

Ngày thành lập: 13-01-2015

Địa chỉ: khu 4b1 - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh

Cập nhật: 5 năm trước


Công Ty TNHH Bình Nam Hưng

Mã số thuế: 5701743323

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh

Ngày thành lập: 08-01-2015

Địa chỉ: Tổ 6, Khu 6A - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh

Cập nhật: 5 năm trước


Vũ Văn Vĩnh

Mã số thuế: 5701743235

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh

Ngày thành lập: 07-01-2015

Địa chỉ: tổ 2 khu 5 - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh

Cập nhật: 5 năm trước


Chung Văn Nguyện

Mã số thuế: 5701741414

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh

Ngày thành lập: 25-12-2014

Địa chỉ: phường Cẩm Thạch - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh

Cập nhật: 5 năm trước