Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Thành Phố Nha Trang"

Có tổng số 18,773 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Đội Công tác Chuyên trách Giải Toả thành phố Nha Trang

Mã số thuế: 4201097052

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 11-08-2009

Địa chỉ: 102 Dương Hiến Quyền, Vĩnh Hòa - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

Cập nhật: 5 năm trướcBan Chỉ huy Quân sự thành phố Nha Trang

Mã số thuế: 4200808539

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 15-01-2009

Địa chỉ: 78 Quang Trung - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

Cập nhật: 5 năm trước


Hội Nông Dân Thành Phố Nha Trang

Mã số thuế: 4201175543

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 22-04-2010

Địa chỉ: 5 Quang Trung - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

Cập nhật: 5 năm trướcHội Chữ Thập Đỏ thành phố Nha Trang

Mã số thuế: 4201097045

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 11-08-2009

Địa chỉ: 118 Nguyễn Trãi, Phước Tân - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Nha Trang

Mã số thuế: 4201097020

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 11-08-2009

Địa chỉ: 30 Hoàng Hoa Thám - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

Cập nhật: 5 năm trước


Đội thuế Vĩnh Thọ

Mã số thuế: 4201518215

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 24-07-2012

Địa chỉ: Vĩnh Thọ - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

Cập nhật: 5 năm trước


Đội thuế Vĩnh Hải

Mã số thuế: 4201518254

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 24-07-2012

Địa chỉ: Vĩnh Hải - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

Cập nhật: 5 năm trước


Đội thuế Vĩnh Phước

Mã số thuế: 4201518261

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 24-07-2012

Địa chỉ: Vĩnh Phước - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

Cập nhật: 5 năm trướcĐội thuế Vĩnh Nguyên

Mã số thuế: 4201518279

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 24-07-2012

Địa chỉ: Vĩnh Nguyên - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

Cập nhật: 5 năm trước


Đội thuế Tân Lập

Mã số thuế: 4201518335

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 24-07-2012

Địa chỉ: Tân Lập - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

Cập nhật: 5 năm trước


Đội thuế Phước Tiến

Mã số thuế: 4201518342

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 24-07-2012

Địa chỉ: Phước Tiến - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

Cập nhật: 5 năm trước


Đội thuế Vạn Thạnh

Mã số thuế: 4201518374

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 24-07-2012

Địa chỉ: Vạn Thạnh - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

Cập nhật: 5 năm trước


Đội thuế Chợ Đầm

Mã số thuế: 4201518399

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 24-07-2012

Địa chỉ: Chợ Đầm - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

Cập nhật: 5 năm trước


Đội thuế Vĩnh Hòa

Mã số thuế: 4201518409

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 24-07-2012

Địa chỉ: Vĩnh Hòa - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

Cập nhật: 5 năm trước


Đội thuế Phước Long

Mã số thuế: 4201518455

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 24-07-2012

Địa chỉ: Phước Long - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

Cập nhật: 5 năm trước