Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Thị Trấn Ái Nghĩa"

Có tổng số 347 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Công Ty TNHH Dương Phước Thịnh

Mã số thuế: 4001033598

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 10-08-2015

Địa chỉ: Khu 5 - Thị trấn ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 4 năm trướcCông Ty TNHH Một Thành Viên Mộc Thanh Hương

Mã số thuế: 4001027523

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 20-05-2015

Địa chỉ: ái Mỹ - Thị trấn ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 4 năm trước


Công Ty TNHH Một Thành Viên Cung ứng Thiết Bị Trường Học Lưu Phương

Mã số thuế: 4001020616

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 16-03-2015

Địa chỉ: Khu 7 - Thị trấn ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 4 năm trướcCông Ty TNHH Một Thành Viên Lâm Khoáng Sản Phúc Lâm

Mã số thuế: 4001020380

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 12-03-2015

Địa chỉ: Khu 4 - Thị trấn ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 4 năm trước


Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Thương Mại Trần Hòa

Mã số thuế: 4001005865

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 01-12-2014

Địa chỉ: Khu 3 - Thị trấn ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 4 năm trước


Công Ty TNHH Định Dương

Mã số thuế: 4001003177

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 12-11-2014

Địa chỉ: Khu ái Mỹ - Thị trấn ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 4 năm trước


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Cao Nhân

Mã số thuế: 4000994422

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 05-09-2014

Địa chỉ: Khu 4 - Thị trấn ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 4 năm trước


Công Ty TNHH Giống Cây Trồng Đại Lộc

Mã số thuế: 4000993838

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 27-08-2014

Địa chỉ: Khu 3 - Thị trấn ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 4 năm trướcCông Ty TNHH Một Thành Viên Triều Vương - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000989077

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 23-06-2014

Địa chỉ: Khu 8 - Thị trấn ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 4 năm trước


Công Ty TNHH Một Thành Viên May Mặc Minh Thành

Mã số thuế: 4000989038

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 20-06-2014

Địa chỉ: Khu 1 - Thị trấn ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 4 năm trước


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thái Thành Duy

Mã số thuế: 4000979181

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 25-03-2014

Địa chỉ: Khu 6 - Thị trấn ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 4 năm trước


Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đặng Gia - Quảng Nam

Mã số thuế: 4200582948-005

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 10-03-2014

Địa chỉ: Khu 2 - Thị trấn ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 4 năm trước


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Gpv

Mã số thuế: 4000975564

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 05-03-2014

Địa chỉ: Khu 7 - Thị trấn ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 4 năm trước


Công Ty TNHH Một Thành Viên Cao Hùng Phát

Mã số thuế: 4000975275

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 04-03-2014

Địa chỉ: Khu 5 - Thị trấn ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 4 năm trước


Công Ty TNHH Một Thành Viên Hạnh Bảo

Mã số thuế: 4000975123

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 03-03-2014

Địa chỉ: Khu 4 - Thị trấn ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 4 năm trước