Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Thị Trấn Ái Nghĩa"

Có tổng số 349 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Phòng tư pháp huyện Đại Lộc

Mã số thuế: 4000310136

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 31-08-1999

Địa chỉ: Khu 7 - Thị trấn ái nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trướcChi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4000310094

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 31-08-1999

Địa chỉ: Khu 7 - Thị trấn ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước


Doanh Nghiệp TN Hiệu Vàng Chiến Nga

Mã số thuế: 4000272970

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 29-09-1998

Địa chỉ: Khu II - Thị trấn ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trướcChi cục thống kê huyện Đại Lộc

Mã số thuế: 4000684050

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 13-07-2009

Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn ái Nghĩa - Thị trấn ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng kinh tế và Hạ tầng huyện Đại Lộc

Mã số thuế: 4000582725

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 25-03-2009

Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn ái Nghĩa - Thị trấn ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước


Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Bất Động Sản Việt Nam

Mã số thuế: 0401724842

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 03-08-2018

Địa chỉ: 02 Hùng Vương, Thị Trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Cập nhật: 6 tháng trước (05/12/2019)


Công Ty CP Đăng Khoa Quảng Nam

Mã số thuế: 4000865480

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 26-04-2012

Địa chỉ: Khu Trung An - Thị trấn ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước


Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Việt Tuyết

Mã số thuế: 4000835366

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 14-12-2011

Địa chỉ: Khu 3 - Thị trấn ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trướcCty TNHH GROZ - BECKERT Việt Nam (Nộp hộ thuế nhà thầu)

Mã số thuế: 4000781583

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 02-11-2010

Địa chỉ: Cụm CN - TTCN Đại An - Thị trấn ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước


Thanh tra huyện Đại Lộc

Mã số thuế: 4000694154

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 18-09-2009

Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước


Huyện Đoàn Đại Lộc

Mã số thuế: 4000692372

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 09-09-2009

Địa chỉ: Khu 5, Thị Trấn ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước


Hội liên hiệp phụ nữ huyện Đại Lộc

Mã số thuế: 4000683473

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 10-07-2009

Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước


Hạt Kiểm Lâm Đại Lộc

Mã số thuế: 4000520983

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 25-12-2008

Địa chỉ: Khu 7, thị trấn ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước


Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Đại Lộc

Mã số thuế: 4000463100

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 15-05-2007

Địa chỉ: Khu 7, thị trấn ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước


Chi Cục Thuế huyện Đại Lộc

Mã số thuế: 4000293106-004

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 17-03-2006

Địa chỉ: Thị trấn ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật: 5 năm trước