Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Thị Trấn Bình Liêu"

Có tổng số 127 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Uỷ ban nhân dân thị trấn Bình Liêu

Mã số thuế: 5700782802

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh

Ngày thành lập: 24-03-2008

Địa chỉ: Khu Bình Công II thị trấn Bình Liêu - Thị trấn Bình Liêu - Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh

Cập nhật: 5 năm trướcTrường tiểu học thị trấn Bình Liêu huyện Bình Liêu

Mã số thuế: 5701239684

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh

Ngày thành lập: 29-05-2009

Địa chỉ: Khu Bình An thị trấn Bình Liêu - Thị trấn Bình Liêu - Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh

Cập nhật: 5 năm trước


Trường trung học cơ sở thị trấn Bình Liêu huyện Bình Liêu

Mã số thuế: 5701237221

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh

Ngày thành lập: 27-05-2009

Địa chỉ: Khu Bình Công II, Thị trấn Bình Liêu - Thị trấn Bình Liêu - Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh

Cập nhật: 5 năm trướcTrường Mầm non thị trấn Bình Liêu

Mã số thuế: 5700906180

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh

Ngày thành lập: 08-08-2008

Địa chỉ: Khu Bình An thị trấn Bình Liêu - Thị trấn Bình Liêu - Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh

Cập nhật: 5 năm trước


Toà án nhân dân Huyện Bình Liêu

Mã số thuế: 5701035144

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh

Ngày thành lập: 31-12-2008

Địa chỉ: Khu Bình An - Thị trấn Bình Liêu - Thị trấn Bình Liêu - Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh

Cập nhật: 5 năm trước


Công an huyện Bình Liêu

Mã số thuế: 5701007605

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh

Ngày thành lập: 22-12-2008

Địa chỉ: Khu Bình Quyền thị trấn Bình Liêu - Thị trấn Bình Liêu - Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh

Cập nhật: 5 năm trước


Bảo hiểm xã hội huyện Bình Liêu

Mã số thuế: 5700909618

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh

Ngày thành lập: 22-08-2008

Địa chỉ: Khu Bình Quyền thị trấn Bình Liêu - Thị trấn Bình Liêu - Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Bình Liêu

Mã số thuế: 5700761778

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh

Ngày thành lập: 04-02-2008

Địa chỉ: Khu Bình Quyền thị trấn Bình Liêu - Thị trấn Bình Liêu - Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh

Cập nhật: 5 năm trướcKho bạc Nhà nước huyện Bình Liêu

Mã số thuế: 5701284630

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh

Ngày thành lập: 26-06-2009

Địa chỉ: Khu Bình An thị trấn Bình Liêu - Thị trấn Bình Liêu - Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh

Cập nhật: 5 năm trước


Trung tâm bồi dưỡng chính trị Bình Liêu

Mã số thuế: 5701044501

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh

Ngày thành lập: 20-01-2009

Địa chỉ: Khu Bình Công I - Thị trấn Bình Liêu - Thị trấn Bình Liêu - Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh

Cập nhật: 5 năm trước


Văn phòng HĐND và UBND huyện Bình Liêu

Mã số thuế: 5700868062

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh

Ngày thành lập: 09-06-2008

Địa chỉ: Khu Bình Quyền thị trấn Bình Liêu - Thị trấn Bình Liêu - Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng tư pháp huyện Bình Liêu

Mã số thuế: 5700798400

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh

Ngày thành lập: 02-04-2008

Địa chỉ: Khu Bình Quyền II thị trấn Bình Liêu - Thị trấn Bình Liêu - Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện Bình Liêu

Mã số thuế: 5700767508

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh

Ngày thành lập: 25-02-2008

Địa chỉ: Thị trấn Bình Liêu - Thị trấn Bình Liêu - Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh

Cập nhật: 5 năm trước


Trường phổ thông dân tộc nội trú Bình Liêu

Mã số thuế: 5701245381

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh

Ngày thành lập: 02-06-2009

Địa chỉ: Khu Bình Công 1, Thị trấn Bình Liêu - Thị trấn Bình Liêu - Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Bình Liêu

Mã số thuế: 5701104038

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh

Ngày thành lập: 09-04-2009

Địa chỉ: Khu Bình An, thị trấn Bình Liêu - Thị trấn Bình Liêu - Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh

Cập nhật: 5 năm trước