Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Thị Trấn Bắc Yên"

Có tổng số 139 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Chi Nhánh Lương Thực Bắc Yên

Mã số thuế: 5500208911-009

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 20-08-2008

Địa chỉ: Thị trấn Bắc yên - Thị trấn Bắc Yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La

Cập nhật: 6 năm trướcPhòng quản lý tổng hợp

Mã số thuế: 5500209312

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 20-12-2002

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La

Cập nhật: 6 năm trước


Kho bạc nhà nước Bắc Yên

Mã số thuế: 5500209337

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 20-12-2002

Địa chỉ: thị trấn Bắc Yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La

Cập nhật: 6 năm trướcPhòng kế hoạch - đầu tư

Mã số thuế: 5500209305

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 20-12-2002

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La

Cập nhật: 6 năm trước


TRườNG THCS THị TRấN BắC YêN

Mã số thuế: 5500499763

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 24-04-2014

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La

Cập nhật: 6 năm trước


Ban Quản Lý Dự án 661

Mã số thuế: 5500482897

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31-07-2013

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Yên - Thị trấn Bắc Yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La

Cập nhật: 6 năm trước


Doanh nghiệp tư nhân TuấnTùng

Mã số thuế: 5500394055

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 23-03-2010

Địa chỉ: Tiểu khu III - Thị trấn Bắc Yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La

Cập nhật: 6 năm trước


Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Hoàng Phúc

Mã số thuế: 5500264930

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 18-01-2008

Địa chỉ: TKIII - Thị Trấn Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La

Cập nhật: 6 năm trướcHội liên hiệp phụ nữ huyện Bắc Yên

Mã số thuế: 5500480554

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 11-06-2013

Địa chỉ: Tk 3 thị trấn Bắc Yên - Thị trấn Bắc Yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La

Cập nhật: 6 năm trước


Đội kiểm tra

Mã số thuế: 5500469543

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 16-10-2012

Địa chỉ: Thị trấn Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La

Cập nhật: 6 năm trước


Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Yên

Mã số thuế: 5500379836

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 01-09-2009

Địa chỉ: Thị trấn Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La

Cập nhật: 6 năm trước


Trạm khai thác công trình thuỷ lợi

Mã số thuế: 5500379829

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 01-09-2009

Địa chỉ: Thị trấn Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La

Cập nhật: 6 năm trước


Trung tâm giáo dục thường Xuyên huyện Bắc Yên

Mã số thuế: 5500383134

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 11-11-2009

Địa chỉ: - Thị trấn Bắc Yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La

Cập nhật: 6 năm trước


Công Ty TNHH Công Ty TNHH An Lộc Bắc Yên

Mã số thuế: 5500544208

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 16-11-2016

Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Bắc Yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La

Cập nhật: 5 năm trước


Công Ty TNHH Đặng Gia Tây Bắc

Mã số thuế: 5500543067

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 12-10-2016

Địa chỉ: Bản Phiêng Ban 3 - Thị trấn Bắc Yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La

Cập nhật: 5 năm trước