Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Thị Trấn Phúc Thọ"

Có tổng số 201 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

UBND Thị trấn Phúc Thọ

Mã số thuế: 0500608170

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 29-12-2008

Địa chỉ: Thị trấn Phúc Thọ - Thị trấn Phúc Thọ - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

Cập nhật: 6 năm trướcTrường tiểu học thị trấn Phúc Thọ

Mã số thuế: 0103212694

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 15-01-2009

Địa chỉ: Thị trấn Phúc Thọ - Thị trấn Phúc Thọ - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

Cập nhật: 6 năm trước


Phòng thông kê huyện

Mã số thuế: 0103991923

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 29-06-2009

Địa chỉ: Thị trấn Phúc Thọ - Thị trấn Phúc Thọ - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

Cập nhật: 6 năm trướcTrung tâm dân số KHHGĐ

Mã số thuế: 0103403498

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 26-02-2009

Địa chỉ: Thị trấn phúc thọ - Thị trấn Phúc Thọ - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

Cập nhật: 6 năm trước


Bảo hiểm XH huyện Phúc thọ

Mã số thuế: 0103403603

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 26-02-2009

Địa chỉ: Thị trấn phúc thọ - Thị trấn Phúc Thọ - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

Cập nhật: 6 năm trước


Phòng tư pháp Phúc Thọ

Mã số thuế: 0103212824

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 15-01-2009

Địa chỉ: Thị trấn phúc Thọ - Thị trấn Phúc Thọ - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

Cập nhật: 6 năm trước


Đài truyền Thanh Phúc thọ

Mã số thuế: 0103212616

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 15-01-2009

Địa chỉ: Thị trấn Phúc Thọ - Thị trấn Phúc Thọ - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

Cập nhật: 6 năm trước


Kho bạc nhà nước Phúc Thọ

Mã số thuế: 0103713838

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 17-04-2009

Địa chỉ: Thị trấn Phúc Thọ - Thị trấn Phúc Thọ - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

Cập nhật: 6 năm trướcTrạm Khuyến nông

Mã số thuế: 0103213835

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 15-01-2009

Địa chỉ: Cụm 8 Thị trấn Phúc Thọ - Thị trấn Phúc Thọ - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

Cập nhật: 6 năm trước


Nhà Văn Hoá Thông Tin

Mã số thuế: 0103712746

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 17-04-2009

Địa chỉ: Thị trấn Phúc Thọ - Thị trấn Phúc Thọ - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

Cập nhật: 6 năm trước


Uỷ ban mặt trận tổ quốc

Mã số thuế: 0500608205

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 29-12-2008

Địa chỉ: Thị trấn Phúc Thọ - Thị trấn Phúc Thọ - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

Cập nhật: 6 năm trước


Liên đoàn lao động huyện Phúc thọ

Mã số thuế: 0500608371

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 29-12-2008

Địa chỉ: Thị trấn Phúc Thọ - Thị trấn Phúc Thọ - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

Cập nhật: 6 năm trước


Phòng Tài chính Kế hoạch

Mã số thuế: 0500608036

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 29-12-2008

Địa chỉ: Thị trấn Phúc Thọ - Thị trấn Phúc Thọ - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

Cập nhật: 6 năm trước


Phòng Quản lý Đô thị

Mã số thuế: 0500608773

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 29-12-2008

Địa chỉ: Thị trấn Phúc thọ - Thị trấn Phúc Thọ - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

Cập nhật: 6 năm trước


Trạm bảo vệ thực vật huyện

Mã số thuế: 0103991948

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 29-06-2009

Địa chỉ: Thị trấn Phúc Thọ - Thị trấn Phúc Thọ - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

Cập nhật: 6 năm trước