Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Thị Trấn Yên Phú"

Có tổng số 52 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Trước bạ + Thu khác

Mã số thuế: 5100439897

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 07-06-2016

Địa chỉ: Tổ 1 - Thị trấn Yên Phú - Huyện Bắc Mê - Hà Giang

Cập nhật: 5 năm trước



Đội thuế LX-TT

Mã số thuế: 5100439907

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 07-06-2016

Địa chỉ: Tổ 1 - Thị trấn Yên Phú - Huyện Bắc Mê - Hà Giang

Cập nhật: 5 năm trước


Tòa án nhân dân Huyện Bắc Mê

Mã số thuế: 5100438036

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 22-03-2016

Địa chỉ: Tổ 1 - Thị trấn Yên Phú - Huyện Bắc Mê - Hà Giang

Cập nhật: 5 năm trước



Bộ phận cấp hóa đơn lẻ

Mã số thuế: 5100439872

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 07-06-2016

Địa chỉ: Tổ 1 - Thị trấn Yên Phú - Huyện Bắc Mê - Hà Giang

Cập nhật: 5 năm trước


HTX Tổng hợp Hoàng Giang

Mã số thuế: 5100433101

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 24-09-2015

Địa chỉ: Tổ 1 - Thị trấn Yên Phú - Huyện Bắc Mê - Hà Giang

Cập nhật: 5 năm trước


Hội đồng bồi thường và giải phóng mặt bằng

Mã số thuế: 5100411919

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 22-07-2013

Địa chỉ: - Thị trấn Yên Phú - Huyện Bắc Mê - Hà Giang

Cập nhật: 5 năm trước


Bưu Điện Huyện Bắc Mê - Bưu Điện Tỉnh Hà Giang

Mã số thuế: 0102595740-014

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 20-07-2015

Địa chỉ: Tổ 2 - Thị trấn Yên Phú - Huyện Bắc Mê - Hà Giang

Cập nhật: 5 năm trước


Viện Kiểm sát nhân dân Hyện Bắc Mê

Mã số thuế: 5100431619

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 01-07-2015

Địa chỉ: SN: 868 - Thị trấn Yên Phú - Huyện Bắc Mê - Hà Giang

Cập nhật: 5 năm trước



Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Bắc Mê

Mã số thuế: 5100305269

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 30-07-2009

Địa chỉ: Thị trấn Yên Phú - Huyện Bắc Mê - Hà Giang

Cập nhật: 5 năm trước


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quốc Anh

Mã số thuế: 5100257343

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 03-12-2008

Địa chỉ: Tổ 3 - Thị trấn Yên Phú - Huyện Bắc Mê - Hà Giang

Cập nhật: 5 năm trước


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ánh Tuyết

Mã số thuế: 5100255868

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 03-11-2008

Địa chỉ: Tổ 3 - Thị trấn Yên Phú - Huyện Bắc Mê - Hà Giang

Cập nhật: 5 năm trước


Đoàn Thanh Niên

Mã số thuế: 5100301190

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 24-06-2009

Địa chỉ: Thị trấn Yên phú - Huyện Bắc Mê - Hà Giang

Cập nhật: 5 năm trước


Cựu Chiến Binh

Mã số thuế: 5100301200

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 24-06-2009

Địa chỉ: Thị trấn Yên Phú - Huyện Bắc Mê - Hà Giang

Cập nhật: 5 năm trước


Công ty cổ phần khoáng sản Đông Bắc I - Tổng Công ty Đông Bắc

Mã số thuế: 5100260579

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 08-01-2009

Địa chỉ: Thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê - Thị trấn Yên Phú - Huyện Bắc Mê - Hà Giang

Cập nhật: 5 năm trước


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên An Bình 68

Mã số thuế: 5100424298

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 27-10-2014

Địa chỉ: Tổ 1 - Thị trấn Yên Phú - Huyện Bắc Mê - Hà Giang

Cập nhật: 5 năm trước