Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Thị Xã Bình Minh"

Có tổng số 850 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Đài Truyền Thanh Thị Xã Bình Minh

Mã số thuế: 1500988252

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Long

Ngày thành lập: 25-12-2013

Địa chỉ: Khóm 2 - Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long

Cập nhật: 5 năm trướcHội Người Cao Tuổi

Mã số thuế: 1501013555

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Long

Ngày thành lập: 01-12-2014

Địa chỉ: P. Thành Phước - Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Nội Vụ Thị Xã Bình Minh

Mã số thuế: 1500996447

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Long

Ngày thành lập: 21-03-2014

Địa chỉ: Khóm 5 - Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long

Cập nhật: 5 năm trướcPhòng Dân Tộc Thị Xã Bình Minh

Mã số thuế: 1500996422

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Long

Ngày thành lập: 21-03-2014

Địa chỉ: Khóm 1 - Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long

Cập nhật: 5 năm trước


Hội Chữ Thập Đỏ Thị Xã Bình Minh

Mã số thuế: 1501005152

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Long

Ngày thành lập: 20-06-2014

Địa chỉ: Khóm 1 - Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long

Cập nhật: 5 năm trước


Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Thị Xã Bình Minh

Mã số thuế: 1500998317

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Long

Ngày thành lập: 21-04-2014

Địa chỉ: Khóm 2 - Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long

Cập nhật: 5 năm trước


Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thị Xã Bình Minh

Mã số thuế: 1500996736

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Long

Ngày thành lập: 27-03-2014

Địa chỉ: Khóm 5 - Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long

Cập nhật: 5 năm trước


Liên Đoàn Lao Động Thị Xã Bình Minh

Mã số thuế: 1500997024

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Long

Ngày thành lập: 27-03-2014

Địa chỉ: Khóm 5 - Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long

Cập nhật: 5 năm trướcUBND Phường Thành Phước

Mã số thuế: 1500974595

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Long

Ngày thành lập: 07-03-2013

Địa chỉ: Khóm 7 - Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long

Cập nhật: 5 năm trước


ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Thị Xã Bình Minh

Mã số thuế: 1501012304

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Long

Ngày thành lập: 16-10-2014

Địa chỉ: Phường Thành Phước - Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long

Cập nhật: 5 năm trước


Hội Khuyến Học Thị Xã Bình Minh

Mã số thuế: 1501012262

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Long

Ngày thành lập: 15-10-2014

Địa chỉ: Khóm 5, Phường Thành Phước - Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long

Cập nhật: 5 năm trước


Trường Tiểu học Thoại Ngọc Hầu

Mã số thuế: 1500724637

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Long

Ngày thành lập: 27-12-2010

Địa chỉ: ấp Thuận Tiến A - Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long

Cập nhật: 5 năm trước


Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh

Mã số thuế: 1500441477

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Long

Ngày thành lập: 06-06-2005

Địa chỉ: Khóm 5, Phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long - Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long

Cập nhật: 5 năm trước


Trường Tiểu Học Đông Thạnh A

Mã số thuế: 1500736061

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Long

Ngày thành lập: 17-02-2011

Địa chỉ: - Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long

Cập nhật: 5 năm trước


Trường Tiểu Học Phù Ly

Mã số thuế: 1500728938

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Long

Ngày thành lập: 19-01-2011

Địa chỉ: - Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long

Cập nhật: 5 năm trước