Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Xã Đông Hòa Hiệp"

Có tổng số 161 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Cơ sở nhản sấy Hai Mật

Mã số thuế: 1200772118

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 02-03-2009

Địa chỉ: Xã Đông Hòa Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang

Cập nhật: 4 năm trướcDNTN Sáng Kim Vân

Mã số thuế: 1200707253

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 15-05-2008

Địa chỉ: ấp An Hoà, Xã Đông Hoà Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang

Cập nhật: 4 năm trước


Doanh Nghiệp Tư Nhân Long Phi Nhi

Mã số thuế: 1201464719

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 22-02-2014

Địa chỉ: ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang

Cập nhật: 4 năm trướcDoanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Trí Dũng Hiếu

Mã số thuế: 1201505725

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 28-09-2015

Địa chỉ: ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang

Cập nhật: 4 năm trước


Doanh Nghiệp Tư Nhân Song Thành Phát

Mã số thuế: 1201505073

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 17-09-2015

Địa chỉ: Tổ 12, ấp An Hiệp, xã Đông Hòa Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang

Cập nhật: 4 năm trước


Doanh Nghiệp Tư Nhân Lâm Phi Hùng

Mã số thuế: 1201497009

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 28-05-2015

Địa chỉ: ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang

Cập nhật: 4 năm trước


Trường Mẫu Giáo Đông Hòa Hiệp

Mã số thuế: 1201495971

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 15-05-2015

Địa chỉ: ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang

Cập nhật: 4 năm trước


Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Văn Điền

Mã số thuế: 1201493607

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 06-04-2015

Địa chỉ: Số 113 ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang

Cập nhật: 4 năm trướcDoanh Nghiệp Tư Nhân Hưng Thủy Cái Bè

Mã số thuế: 1201464317

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 17-02-2014

Địa chỉ: ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang

Cập nhật: 4 năm trước


Doanh Nghiệp Tư Nhân Năm Lực

Mã số thuế: 1201223985

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 29-11-2011

Địa chỉ: ấp An Thạnh, xã Đông Hòa hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang

Cập nhật: 4 năm trước


DNTN Việt Tiến Phát

Mã số thuế: 1200949083

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 22-07-2009

Địa chỉ: ấp An Thạnh , Xã Đông Hoà Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang

Cập nhật: 4 năm trước


Doanh Nghiệp Tư Nhân Tư Phương

Mã số thuế: 1200200209

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 09-07-2009

Địa chỉ: ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang

Cập nhật: 4 năm trước


BQL Hạ Tầng Cụm Công Nghiệp An Thạnh

Mã số thuế: 1200913111

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 01-06-2009

Địa chỉ: Xã Đông Hòa Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang

Cập nhật: 4 năm trước


Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuyết Nhung

Mã số thuế: 1200651628

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 02-04-2007

Địa chỉ: ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang

Cập nhật: 4 năm trước


Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Hồng Tam

Mã số thuế: 1200456708

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 09-08-2004

Địa chỉ: ấp An Hòa, xã Đông Hòa Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang

Cập nhật: 4 năm trước