Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Xã Điền Lư"

Có tổng số 25 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Trạm Ytế xã Điền Lư

Mã số thuế: 2801408073

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 06-07-2009

Địa chỉ: Xã Điền Lư - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá

Cập nhật: 6 năm trướcUỷ Ban Nhân Dân Xã Điền Lư

Mã số thuế: 2801406196

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 26-06-2009

Địa chỉ: Xã Điền Lư - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá

Cập nhật: 6 năm trước


Trường mầm non xã Điền Lư

Mã số thuế: 2801407979

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 06-07-2009

Địa chỉ: Xã Điền Lư - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá

Cập nhật: 6 năm trướcDoanh Nghiệp Tư Nhân Tam Quyền

Mã số thuế: 2800791682

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 18-05-2004

Địa chỉ: Phố Điền Lư - Xã Điền Lư - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá

Cập nhật: 6 năm trước


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Quế

Mã số thuế: 2802305578

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 18-09-2015

Địa chỉ: Phố Điền Lư - Xã Điền Lư - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá

Cập nhật: 6 năm trước


Công Ty TNHH Một Thành Viên Dvtm Minh Tùng

Mã số thuế: 2802212147

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 19-11-2014

Địa chỉ: Thôn Điền Tiến - Xã Điền Lư - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá

Cập nhật: 6 năm trước


Công Ty TNHH Xây Dựng Thanh Quyền

Mã số thuế: 2801575437

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23-06-2010

Địa chỉ: Nhà ông Trương Ngọc Bích, phố Điền Lư - Xã Điền Lư - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá

Cập nhật: 6 năm trước


Công ty TNHH Song Thân

Mã số thuế: 2801447273

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 11-11-2009

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Thanh Sơn, phố Điền Lư - Xã Điền Lư - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá

Cập nhật: 6 năm trướcDoanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Hoa Hiếu

Mã số thuế: 2802550308

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 05-07-2018

Địa chỉ: Phố Điền Lư, Xã Điền Lư, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hoá

Cập nhật: 3 năm trước


Trường Tiểu học Điền Lư I

Mã số thuế: 2801404174

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23-06-2009

Địa chỉ: Xã Điền Lư - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá

Cập nhật: 6 năm trước


Công Ty TNHH Phát Triển Và Đầu Tư Nhật Huy

Mã số thuế: 2802147547

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 25-03-2014

Địa chỉ: Nhà ông Cao Văn Huy - Xã Điền Lư - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá

Cập nhật: 6 năm trước


Trường tiểu học Điền Lư II

Mã số thuế: 2801404382

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23-06-2009

Địa chỉ: Xã Điền Lư - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá

Cập nhật: 6 năm trước


Công ty TNHH Khánh Hoà

Mã số thuế: 2800874699

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 11-11-2005

Địa chỉ: Phố Điền Lư - Xã Điền Lư - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá

Cập nhật: 6 năm trước


Công Ty Cổ Phần Hoàng Thân Thanh Hóa

Mã số thuế: 2801697435

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 04-07-2011

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Ngọc Thân, phố Điền Lư - Xã Điền Lư - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá

Cập nhật: 6 năm trước


Công Ty TNHH Vũ Hòa Linh

Mã số thuế: 2802430272

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-12-2016

Địa chỉ: Nhà ông Vũ Xuân Hùng, phố Điền Lư, Xã Điền Lư, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hoá

Cập nhật: 5 năm trước