Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Xã Phước Diêm"

Có tổng số 38 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Trường mẫu giáo Phước Diêm

Mã số thuế: 4500289958

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 15-10-2008

Địa chỉ: Xã Phước Diêm - Xã Phước Diêm - Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận

Cập nhật: 6 năm trước



Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất nước đá Lê Trung Tín

Mã số thuế: 4500363601

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 06-05-2009

Địa chỉ: Cảng Cà Ná, xã Phước Diêm - Xã Phước Diêm - Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận

Cập nhật: 6 năm trước


UBND xã Phước Diêm

Mã số thuế: 4500199285

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 08-05-2000

Địa chỉ: Thôn Lạc Tân - Xã Phước Diêm - Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận

Cập nhật: 6 năm trước



Trường Tiểu Học Lạc Phiệp

Mã số thuế: 4500287862

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 26-06-2008

Địa chỉ: Thôn Lạc Nghiệp, xã Phước Diêm - Xã Phước Diêm - Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận

Cập nhật: 6 năm trước


Xí nghiệp Muối Cà Ná

Mã số thuế: 4500143821-001

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: Thô Thương Diêm - Xã Phước Diêm - Huyện Ninh Phước - Ninh Thuận

Cập nhật: 6 năm trước


Doanh Nghiệp Tư Nhân Muối Ngọc Phượng

Mã số thuế: 4500604825

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 16-05-2016

Địa chỉ: Thôn Lạc Tân - Xã Phước Diêm - Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận

Cập nhật: 5 năm trước


Doanh nghiệp tư nhân Toàn Phát

Mã số thuế: 3700355187

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 14-05-2007

Địa chỉ: Thôn Lạc Sơn - Xã Phước Diêm - Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận

Cập nhật: 6 năm trước


Doanh Nghiệp Tư Nhân Bạn Lực

Mã số thuế: 4500588034

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 04-12-2014

Địa chỉ: Thôn Lạc Tân 2 - Xã Phước Diêm - Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận

Cập nhật: 6 năm trước



Doanh Nghiệp Tư Nhân Bé Đoàn

Mã số thuế: 4500566087

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 05-04-2013

Địa chỉ: Thôn Lạc Tân 1 - Xã Phước Diêm - Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận

Cập nhật: 6 năm trước


Công Ty TNHH Kinh Doanh Vàng Trang Sức Hoàng Vũ

Mã số thuế: 4500569095

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 07-10-2013

Địa chỉ: Thôn Lạc Tân 1 - Xã Phước Diêm - Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận

Cập nhật: 6 năm trước


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Ngọc Tài

Mã số thuế: 4500289193

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 10-09-2008

Địa chỉ: Thôn Thương Diêm 2 - Xã Phước Diêm - Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận

Cập nhật: 6 năm trước


Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Muối Ninh Thuận � Cảng Muối Cà Ná

Mã số thuế: 4500143821-008

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 22-04-2014

Địa chỉ: Thôn Thương Diêm - Xã Phước Diêm - Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận

Cập nhật: 6 năm trước


Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Muối Ninh Thuận � Xí Nghiệp Muối Cà Ná

Mã số thuế: 4500143821-006

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 22-04-2014

Địa chỉ: Thôn Thương Diêm - Xã Phước Diêm - Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận

Cập nhật: 6 năm trước


Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Bạc Kim Minh

Mã số thuế: 4500231235

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 23-03-2009

Địa chỉ: Chợ Cà Ná, thôn Lạc Tân 1 - Xã Phước Diêm - Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận

Cập nhật: 6 năm trước


Trường Tiểu học Thương Diêm

Mã số thuế: 4500293249

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 05-12-2008

Địa chỉ: Thương Diêm, Phước Diêm - Xã Phước Diêm - Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận

Cập nhật: 6 năm trước