Giới thiệu

Cơ sở dữ liệu Thông tin doanh nghiệp là website cung cấp toàn bộ các thông tin liên quan đến doanh nghiệp, là nơi chia sẻ giao thương và kết nối các doanh nghiệp.

Được xây dựng và phát triển CSDL từ đầu năm 2015, đến tháng 11 2015 CSDL về thông tin doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động.

Giải pháp của TTDN nhằm cung cấp đến tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp công cụ tra cứu, tìm kiếm hữu ích & là môi trường chia sẻ, giao thương giữa các doanh nghiệp.

Mục tiêu của TTTN là:

Cám ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ TTDN, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng & đưa thêm những tính năng tiện ích phục vụ tới quý vị