Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Ngành nghề kinh doanh - Mã ngành

Có tổng số 1,603,996 doanh nghiệp hoạt động trong 0 ngành nghề trên cả nước.


STT Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Tên ngành nghề kinh doanh Doanh nghiệp
1 A

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

136,570
2 01

Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

74,997
3 011
Trồng cây hàng năm
35,794
4 0111 01110 Trồng lúa 6,578
5 0112 01120 Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 7,369
6 0113 01130 Trồng cây lấy củ có chất bột 7,207
7 0114 01140 Trồng cây mía 4,473
8 0115 01150 Trồng cây thuốc lá, thuốc lào 2,959
9 0116 01160 Trồng cây lấy sợi 3,594
10 0117 01170 Trồng cây có hạt chứa dầu 5,424
11 0118 Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 31,483
12 0118 01181 Trồng rau các loại 11,789
13 0118 01182 Trồng đậu các loại 11,676
14 0118 01183 Trồng hoa, cây cảnh 12,126
15 0118 01190 Trồng cây hàng năm khác 16,535
16 012
Trồng cây lâu năm
34,523
17 0121 Trồng cây ăn quả 21,303
18 0121 01211 Trồng nho 7,499
19 0121 01212 Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới 7,502
20 0121 01213 Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác 7,512
21 0121 01214 Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo 7,496
22 0121 01215 Trồng nhãn, vải, chôm chôm 7,498
23 0121 01219 Trồng cây ăn quả khác 7,509
24 0121 01220 Trồng cây lấy quả chứa dầu 9,925
25 0121 01230 Trồng cây điều 10,574
26 0121 01240 Trồng cây hồ tiêu 10,739
27 0121 01250 Trồng cây cao su 14,205
28 0121 01260 Trồng cây cà phê 11,636
29 0121 01270 Trồng cây chè 10,999
30 0128 Trồng cây gia vị, cây dược liệu 30,933
31 0128 01281 Trồng cây gia vị 7,468
32 0128 01282 Trồng cây dược liệu 7,636
33 0128 01290 Trồng cây lâu năm khác 13,109
34 0128 01300 Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 17,261
35 014
Chăn nuôi
32,765
36 0128 01410 Chăn nuôi trâu, bò 15,581
37 0128 01420 Chăn nuôi ngựa, lừa, la 10,681
38 0128 01440 Chăn nuôi dê, cừu 12,145
39 0128 01450 Chăn nuôi lợn 16,380
40 0146 Chăn nuôi gia cầm 35,700
41 0146 01461 Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm 7,001
42 0146 01462 Chăn nuôi gà 6,999
43 0146 01463 Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng 6,975
44 0146 01469 Chăn nuôi gia cầm khác 6,971
45 0146 01490 Chăn nuôi khác 12,076
46 0146 01500 Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 16,718
47 016
Hoạt động dịch vụ nông nghiệp
52,065
48 0146 01610 Hoạt động dịch vụ trồng trọt 17,567
49 0146 01620 Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 13,980
50 0146 01630 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 15,243
51 0146 01640 Xử lý hạt giống để nhân giống 12,095
52 0146 01700 Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan 7,797
53 02

Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

46,498
54 0210 Trồng rừng và chăm sóc rừng 48,209
55 0210 02101 Ươm giống cây lâm nghiệp 9,428
56 0210 02102 Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ 9,371
57 0210 02103 Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa 9,196
58 0210 02109 Trồng rừng và chăm sóc rừng khác 9,229
59 022
Khai thác gỗ và lâm sản khác
32,795
60 0210 02210 Khai thác gỗ 28,866
61 0210 02220 Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 18,513
62 0210 02300 Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác 13,033
63 0210 02400 Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 16,453
64 03

Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản

37,015
65 031
Khai thác thuỷ sản
18,895
66 0210 03110 Khai thác thuỷ sản biển 15,229
67 0312 Khai thác thuỷ sản nội địa 14,622
68 0312 03121 Khai thác thuỷ sản nước lợ 3,207
69 0312 03122 Khai thác thuỷ sản nước ngọt 3,235
70 032
Nuôi trồng thuỷ sản
40,741
71 0312 03210 Nuôi trồng thuỷ sản biển 12,388
72 0322 Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 38,915
73 0322 03221 Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ 6,770
74 0322 03222 Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt 6,926
75 0322 03230 Sản xuất giống thuỷ sản 13,403
76 B

KHAI KHOÁNG

93,151
77 05

Khai thác than cứng và than non

16,629
78 0322 05100 Khai thác và thu gom than cứng 16,106
79 0322 05200 Khai thác và thu gom than non 15,029
80 06

Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên

9,613
81 0322 06100 Khai thác dầu thô 8,625
82 0322 06200 Khai thác khí đốt tự nhiên 9,180
83 07

Khai thác quặng kim loại

25,627
84 0322 07100 Khai thác quặng sắt 19,041
85 072
Khai thác quặng không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm)
83,960
86 0322 07210 Khai thác quặng uranium và quặng thorium 8,046
87 0722 Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 15,019
88 0722 07221 Khai thác quặng bôxít 3,717
89 0722 07229 Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu 3,771
90 0722 07300 Khai thác quặng kim loại quí hiếm 9,465
91 08

Khai khoáng khác

81,267
92 0810 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 82,692
93 0810 08101 Khai thác đá 21,145
94 0810 08102 Khai thác cát, sỏi 20,960
95 0810 08103 Khai thác đất sét 20,794
96 089
Khai khoáng chưa được phân vào đâu
91,971
97 0810 08910 Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 24,869
98 0810 08920 Khai thác và thu gom than bùn 27,262
99 0810 08930 Khai thác muối 21,960
100 0810 08990 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 27,716
101 09

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng

27,433
102 0810 09100 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 22,578
103 0810 09900 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác 26,459
104 C

CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

514,068
105 10

Sản xuất chế biến thực phẩm

87,494
106 1010 Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 24,098
107 1010 10101 Chế biến và đóng hộp thịt 10,235
108 1010 10109 Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác 10,271
109 1020 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 36,073
110 1020 10201 Chế biến và đóng hộp thuỷ sản 12,471
111 1020 10202 Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh 12,502
112 1020 10203 Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô 12,475
113 1020 10204 Chế biến và bảo quản nước mắm 12,507
114 1020 10209 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác 12,515
115 1030 Chế biến và bảo quản rau quả 35,633
116 1030 10301 Chế biến và đóng hộp rau quả 14,862
117 1030 10309 Chế biến và bảo quản rau quả khác 14,891
118 1040 Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 12,652
119 1040 10401 Sản xuất và đóng hộp dầu, mỡ động, thực vật 3,806
120 1061 10612 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 14,036
121 1040 10500 Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 10,045
122 106
Xay xát và sản xuất bột
0
123 1061 Xay xát và sản xuất bột thô 0
124 1061 10611 Xay xát 4,979
125 10

Sản xuất bột thô

0
126 1061 10620 Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 12,104
127 107
Sản xuất thực phẩm khác
41,837
128 1061 10710 Sản xuất các loại bánh từ bột 12,479
129 1061 10720 Sản xuất đường 7,238
130 1061 10730 Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 10,062
131 1061 10740 Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 8,189
132 1061 10750 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 13,103
133 1061 10790 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 23,372
134 1061 10800 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 17,094
135 11

Sản xuất đồ uống

35,078
136 110
Sản xuất đồ uống
34,547
137 1061 11010 Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 9,397
138 1061 11020 Sản xuất rượu vang 8,142
139 1061 11030 Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 8,081
140 1104 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 28,069
141 1104 11041 Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai 8,869
142 1104 11042 Sản xuất đồ uống không cồn 9,680
143 1200 Sản xuất sản phẩm thuốc lá 60,373
144 1200 12001 Sản xuất thuốc lá 320
145 1200 12009 Sản xuất thuốc hút khác 321
146 13

Dệt

36,415
147 131
Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt
10,590
148 1200 13110 Sản xuất sợi 5,552
149 1200 13120 Sản xuất vải dệt thoi 5,118
150 1200 13130 Hoàn thiện sản phẩm dệt 6,906
151 132
Sản xuất hàng dệt khác
53,474
152 1200 13210 Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 7,569
153 1200 13220 Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 27,368
154 1200 13230 Sản xuất thảm, chăn đệm 6,883
155 1200 13240 Sản xuất các loại dây bện và lưới 2,941
156 1200 13290 Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 6,179
157 14

Sản xuất trang phục

41,896
158 1200 14100 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 39,882
159 1200 14200 Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 5,367
160 1200 14300 Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 11,375
161 15

Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan

16,134
162 151
Thuộc, sơ chế da; sản xuất va li, túi sách, yên đệm; sơ chế và nhuộm da lông thú
53,479
163 1200 15110 Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 2,116
164 1200 15120 Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 10,266
165 1200 15200 Sản xuất giày dép 10,335
166 16

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

94,895
167 1610 Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 63,831
168 1610 16101 Cưa, xẻ và bào gỗ 13,631
169 1610 16102 Bảo quản gỗ 13,501
170 162
Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện
88,625
171 1610 16210 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 36,561
172 1610 16220 Sản xuất đồ gỗ xây dựng 49,115
173 1610 16230 Sản xuất bao bì bằng gỗ 27,156
174 1629 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện 66,877
175 1629 16291 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ 20,227
176 1629 16292 Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện 19,439
177 17

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

46,445
178 170
Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy
46,199
179 1629 17010 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 27,499
180 1702 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 96,027
181 1702 17021 Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa 7,133
182 1702 17022 Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn 6,988
183 1702 17090 Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu 15,202
184 18

In, sao chép bản ghi các loại

74,971
185 181
In ấn và dịch vụ liên quan đến in
78,288
186 1702 18110 In ấn 66,119
187 1702 18120 Dịch vụ liên quan đến in 53,530
188 1702 18200 Sao chép bản ghi các loại 16,229
189 19

Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế

10,797
190 1702 19100 Sản xuất than cốc 9,166
191 1702 19200 Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế 9,073
192 20

Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất

57,720
193 201
Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
29,258
194 1702 20110 Sản xuất hoá chất cơ bản 13,274
195 1702 20120 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 15,416
196 2013 Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 12,259
197 2013 20131 Sản xuất plastic nguyên sinh 4,331
198 2013 20132 Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 4,320
199 202
Sản xuất sản phẩm hoá chất khác
41,573
200 2013 20210 Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp 5,204
201 2022 Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít 12,452
202 2022 20221 Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít 4,793
203 2022 20222 Sản xuất mực in 4,753
204 2023 Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh 24,066
205 2023 20231 Sản xuất mỹ phẩm 8,519
206 2023 20232 Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh 8,501
207 2023 20290 Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 13,718
208 2023 20300 Sản xuất sợi nhân tạo 9,352
209 21

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu

6,231
210 2100 Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 11,346
211 2100 21001 Sản xuất thuốc các loại 3,707
212 2100 21002 Sản xuất hoá dược và dược liệu 3,727
213 22

Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic

49,906
214 221
Sản xuất sản phẩm từ cao su
51,750
215 2100 22110 Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 5,632
216 2100 22120 Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 8,121
217 2220 Sản xuất sản phẩm từ plastic 66,723
218 2220 22201 Sản xuất bao bì từ plastic 14,023
219 2220 22209 Sản xuất sản phẩm khác từ plastic 14,117
220 23

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác

66,917
221 2220 23100 Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 17,559
222 239
Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu
76,552
223 2220 23910 Sản xuất sản phẩm chịu lửa 19,976
224 2220 23920 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 34,774
225 2220 23930 Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 19,146
226 2394 Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 121,014
227 2394 23941 Sản xuất xi măng 5,572
228 2394 23942 Sản xuất vôi 5,619
229 2394 23943 Sản xuất thạch cao 5,550
230 2394 23950 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 28,489
231 2394 23960 Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 13,821
232 2394 23990 Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu 9,936
233 24

Sản xuất kim loại

25,920
234 2394 24100 Sản xuất sắt, thép, gang 18,186
235 2394 24200 Sản xuất kim loại màu và kim loại quý 13,668
236 243
Đúc kim loại
13,109
237 2394 24310 Đúc sắt thép 12,035
238 2394 24320 Đúc kim loại màu 10,249
239 25

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)

118,585
240 251
Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi
40,146
241 2394 25110 Sản xuất các cấu kiện kim loại 37,454
242 2394 25120 Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 15,084
243 2394 25130 Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 8,850
244 2394 25200 Sản xuất vũ khí và đạn dược 5,554
245 259
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại
123,578
246 2394 25910 Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 22,253
247 2394 25920 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 79,111
248 2394 25930 Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 13,442
249 2599 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu 63,933
250 2599 25991 Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn 15,685
251 2599 25999 Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu 15,764
252 26

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học

41,043
253 2599 26100 Sản xuất linh kiện điện tử 28,553
254 2599 26200 Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 25,824
255 2599 26300 Sản xuất thiết bị truyền thông 24,408
256 2599 26400 Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 27,341
257 265
Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; sản xuất đồng hồ
35,374
258 2599 26510 Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 20,991
259 2599 26520 Sản xuất đồng hồ 16,550
260 2599 26600 Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp 16,543
261 2599 26700 Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 17,460
262 2599 26800 Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học 16,563
263 27

Sản xuất thiết bị điện

28,887
264 2710 Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện 43,671
265 2710 27101 Sản xuất mô tơ, máy phát 5,998
266 2710 27102 Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện 6,145
267 2710 27200 Sản xuất pin và ắc quy 8,125
268 273
Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn
24,453
269 2710 27310 Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 8,926
270 2710 27320 Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 10,082
271 2710 27330 Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 11,289
272 2710 27400 Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 13,893
273 2710 27500 Sản xuất đồ điện dân dụng 17,070
274 2710 27900 Sản xuất thiết bị điện khác 13,853
275 28

Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu

36,173
276 281
Sản xuất máy thông dụng
22,065
277 2710 28110 Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy) 7,793
278 2710 28120 Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu 7,749
279 2710 28130 Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 9,559
280 2710 28140 Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động 9,522
281 2710 28150 Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung 7,879
282 2710 28160 Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 11,023
283 2710 28170 Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính) 11,121
284 2710 28180 Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 8,406
285 2710 28190 Sản xuất máy thông dụng khác 10,762
286 282
Sản xuất máy chuyên dụng
30,717
287 2710 28210 Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 11,545
288 2710 28220 Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 10,592
289 2710 28230 Sản xuất máy luyện kim 7,460
290 2710 28240 Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 10,496
291 2710 28250 Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 8,623
292 2710 28260 Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 8,099
293 2829 Sản xuất máy chuyên dụng khác 25,296
294 2829 28291 Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng 4,809
295 2829 28299 Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu 4,803
296 29

Sản xuất xe có động cơ

11,176
297 2829 29100 Sản xuất xe có động cơ 7,164
298 2829 29200 Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc 6,622
299 2829 29300 Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe 9,363
300 30

Sản xuất phương tiện vận tải khác

68,140
301 301
Đóng tàu và thuyền
11,916
302 2829 30110 Đóng tàu và cấu kiện nổi 11,135
303 2829 30120 Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí 6,963
304 2829 30200 Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe 4,931
305 2829 30300 Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan 4,845
306 2829 30400 Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội 4,781
307 309
Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải chưa được phân vào đâu
61,917
308 2829 30910 Sản xuất mô tô, xe máy 6,412
309 2829 30920 Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật 6,004
310 2829 30990 Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu 5,909
311 3100 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 66,538
312 3100 31001 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ 20,260
313 3100 31009 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác 19,860
314 32

Công nghiệp chế biến, chế tạo khác

79,208
315 321
Sản xuất đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan
78,552
316 3100 32110 Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 26,815
317 3100 32120 Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 21,012
318 3100 32200 Sản xuất nhạc cụ 20,249
319 3100 32300 Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 21,690
320 3100 32400 Sản xuất đồ chơi, trò chơi 24,403
321 3250 Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng 142,180
322 3250 32501 Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa 3,640
323 3250 32502 Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng 3,666
324 3250 32900 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 43,684
325 33

Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị

107,255
326 331
Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị và sản phẩm kim loại đúc sẵn
141,130
327 3250 33110 Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 14,597
328 3250 33120 Sửa chữa máy móc, thiết bị 66,423
329 3250 33130 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 24,456
330 3250 33140 Sửa chữa thiết bị điện 40,301
331 3250 33150 Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) 16,678
332 3250 33190 Sửa chữa thiết bị khác 16,811
333 3250 33200 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 59,776
334 D

SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

16,269
335 35

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí

28,127
336 3510 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện 7,557
337 3510 35101 Sản xuất điện 1,869
338 3510 35102 Truyền tải và phân phối điện 1,881
339 3510 35200 Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống 3,032
340 3530 Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá 22,226
341 3530 35301 Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng và điều hoà không khí 3,074
342 3530 35302 Sản xuất nước đá 3,290
343 E

CUNG CẤP NƯỚC; HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC THẢI

64,239
344 3530 36000 Khai thác, xử lý và cung cấp nước 16,811
345 37

Thoát nước và xử lý nước thải

29,880
346 3700 Thoát nước và xử lý nước thải 39,643
347 3700 37001 Thoát nước 10,785
348 3700 37002 Xử lý nước thải 10,908
349 38

Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu

233,330
350 381
Thu gom rác thải
31,543
351 3700 38110 Thu gom rác thải không độc hại 27,549
352 3812 Thu gom rác thải độc hại 24,594
353 3812 38121 Thu gom rác thải y tế 6,738
354 3812 38129 Thu gom rác thải độc hại khác 6,731
355 382
Xử lý và tiêu huỷ rác thải
309,294
356 3812 38210 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 21,629
357 3822 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 18,536
358 3822 38221 Xử lý và tiêu huỷ rác thải y tế 6,748
359 3822 38229 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại khác 6,743
360 3830 Tái chế phế liệu 219,806
361 3830 38301 Tái chế phế liệu kim loại 8,874
362 3830 38302 Tái chế phế liệu phi kim loại 8,922
363 3830 39000 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 18,950
364 F

XÂY DỰNG

456,621
365 3830 41000 Xây dựng nhà các loại 210,431
366 42

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

309,481
367 4210 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 314,046
368 4210 42101 Xây dựng công trình đường sắt 47,944
369 4210 42102 Xây dựng công trình đường bộ 52,715
370 4210 42200 Xây dựng công trình công ích 162,872
371 4210 42900 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 232,786
372 43

Hoạt động xây dựng chuyên dụng

361,932
373 431
Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng
219,623
374 4210 43110 Phá dỡ 172,474
375 4210 43120 Chuẩn bị mặt bằng 215,370
376 432
Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác
315,514
377 4210 43210 Lắp đặt hệ thống điện 204,859
378 4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 286,007
379 4322 43221 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước 86,347
380 4322 43222 Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí 85,032
381 4322 43290 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 190,614
382 4322 43300 Hoàn thiện công trình xây dựng 227,855
383 4322 43900 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 161,641
384 G

BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ; SỬA CHỮA Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC

981,630
385 45

Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

175,621
386 451
Bán ô tô và xe có động cơ khác
162,854
387 4511 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 119,003
388 4511 45111 Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 32,991
389 4511 45119 Bán buôn xe có động cơ khác 33,016
390 4511 45120 Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 63,906
391 4513 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 77,743
392 4513 45131 Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 15,615
393 4513 45139 Đại lý xe có động cơ khác 15,607
394 4513 45200 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 67,048
395 4530 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 104,302
396 4530 45301 Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 32,392
397 4530 45302 Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 32,117
398 4530 45303 Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 32,131
399 454
Bán, bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
377,204
400 4541 Bán mô tô, xe máy 63,664
401 4541 45411 Bán buôn mô tô, xe máy 17,554
402 4541 45412 Bán lẻ mô tô, xe máy 17,540
403 4541 45413 Đại lý mô tô, xe máy 17,446
404 4541 45420 Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 39,235
405 4543 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 52,059
406 4543 45431 Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 17,581
407 4543 45432 Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 17,543
408 4543 45433 Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 17,503
409 46

Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

885,832
410 4610 Đại lý, môi giới, đấu giá 237,792
411 4610 46101 Đại lý 86,336
412 4610 46102 Môi giới 78,895
413 4610 46103 Đấu giá 77,906
414 4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 184,968
415 4620 46201 Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác 55,997
416 4620 46202 Bán buôn hoa và cây 56,044
417 4620 46203 Bán buôn động vật sống 55,656
418 4620 46204 Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản 56,363
419 4620 46209 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) 56,264
420 463
Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
282,319
421 4620 46310 Bán buôn gạo 98,195
422 4632 Bán buôn thực phẩm 221,429
423 4632 46321 Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt 77,630
424 4632 46322 Bán buôn thủy sản 78,185
425 4632 46323 Bán buôn rau, quả 77,727
426 4632 46324 Bán buôn cà phê 77,904
427 4632 46325 Bán buôn chè 77,689
428 4632 46326 Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột 78,289
429 4632 46329 Bán buôn thực phẩm khác 77,835
430 4633 Bán buôn đồ uống 145,669
431 4633 46331 Bán buôn đồ uống có cồn 51,699
432 4633 46332 Bán buôn đồ uống không có cồn 51,614
433 4633 46340 Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 69,841
434 464
Bán buôn đồ dùng gia đình
411,675
435 4641 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 160,317
436 4641 46411 Bán buôn vải 53,550
437 4641 46412 Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác 53,638
438 4641 46413 Bán buôn hàng may mặc 53,913
439 4641 46414 Bán buôn giày dép 53,451
440 4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 439,843
441 4649 46491 Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác 130,719
442 4649 46492 Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế 130,885
443 4649 46493 Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 131,424
444 4649 46494 Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh 130,800
445 4649 46495 Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 132,075
446 4649 46496 Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự 131,846
447 4649 46497 Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 131,856
448 4649 46498 Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao 130,722
449 4649 46499 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu 130,794
450 465
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy
470,091
451 4649 46510 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 242,394
452 4649 46520 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 267,618
453 4649 46530 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 182,685
454 4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 351,188
455 4659 46591 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng 118,541
456 4659 46592 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) 119,592
457 4659 46593 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày 117,726
458 4659 46594 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 118,346
459 4659 46595 Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 118,004
460 4659 46599 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu 118,120
461 466
Bán buôn chuyên doanh khác
603,871
462 4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 106,962
463 4661 46611 Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác 32,289
464 4661 46612 Bán buôn dầu thô 31,890
465 4661 46613 Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan 33,330
466 4661 46614 Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan 32,267
467 4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 195,378
468 4662 46621 Bán buôn quặng kim loại 63,185
469 4662 46622 Bán buôn sắt, thép 65,506
470 4662 46623 Bán buôn kim loại khác 63,418
471 4662 46624 Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác 63,538
472 4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 405,297
473 4663 46631 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 126,904
474 4663 46632 Bán buôn xi măng 125,288
475 4663 46633 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi 125,600
476 4663 46634 Bán buôn kính xây dựng 124,975
477 4663 46635 Bán buôn sơn, vécni 125,237
478 4663 46636 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 125,170
479 4663 46637 Bán buôn đồ ngũ kim 124,924
480 4663 46639 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 125,336
481 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 301,111
482 4669 46691 Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp 89,931
483 4669 46692 Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) 89,631
484 4669 46693 Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh 89,162
485 4669 46694 Bán buôn cao su 89,275
486 4669 46695 Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt 89,157
487 4669 46696 Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép 89,411
488 4669 46697 Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại 89,842
489 4669 46699 Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 89,672
490 4669 46900 Bán buôn tổng hợp 124,461
491 47

Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

497,781
492 471
Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
142,097
493 4669 47110 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 115,241
494 4719 Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 64,043
495 4719 47191 Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại 21,846
496 4719 47199 Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 21,923
497 472
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
137,556
498 4719 47210 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 48,056
499 4722 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 124,140
500 4722 47221 Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh 41,020
501 4722 47222 Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh 41,081
502 4722 47223 Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh 41,044
503 4722 47224 Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh 41,254
504 4722 47229 Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh 41,084
505 4722 47230 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 77,298
506 4722 47240 Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh 53,051
507 4722 47300 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 61,117
508 474
Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc trong các cửa hàng chuyên doanh
97,778
509 4741 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh 97,763
510 4741 47411 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh 35,467
511 4741 47412 Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh 35,465
512 4741 47420 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 61,831
513 475
Bán lẻ thiết bị gia đình khác trong các cửa hàng chuyên doanh
220,393
514 4751 Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh 27,337
515 4751 47511 Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh 13,033
516 4751 47519 Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh 13,012
517 4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 147,740
518 4752 47521 Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh 58,018
519 4752 47522 Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh 58,139
520 4752 47523 Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 58,041
521 4752 47524 Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh 59,500
522 4752 47525 Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh 58,203
523 4752 47529 Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 58,128
524 4752 47530 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh 76,920
525 4759 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 160,829
526 4759 47591 Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh 59,790
527 4759 47592 Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh 59,596
528 4759 47593 Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh 59,368
529 4759 47594 Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh 59,324
530 4759 47599 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 59,491
531 476
Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí trong các cửa hàng chuyên doanh
100,326
532 4759 47610 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 87,723
533 4759 47620 Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh 68,361
534 4759 47630 Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh 70,130
535 4759 47640 Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 73,251
536 477
Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh
202,546
537 4771 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh 67,928
538 4771 47711 Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh 27,902
539 4771 47712 Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh 27,755
540 4771 47713 Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh 27,765
541 4772 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh 64,609
542 4772 47721 Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh 30,395
543 4772 47722 Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh 31,137
544 4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 112,602
545 4773 47731 Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh 42,023
546 4773 47732 Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh 42,358
547 4773 47733 Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh 42,317
548 4773 47734 Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh 41,920
549 4773 47735 Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh 42,034
550 4773 47736 Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh 41,891
551 4773 47737 Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh 41,866
552 4773 47738 Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh 41,894
553 4773 47739 Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 41,954
554 4774 Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh 10,445
555 4774 47741 Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh 5,631
556 4774 47749 Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh 5,639
557 478
Bán lẻ lưu động hoặc bán tại chợ
37,261
558 4781 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ 17,654
559 4781 47811 Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ 9,174
560 4781 47812 Bán lẻ thực phẩm lưu động hoặc tại chợ 9,186
561 4781 47813 Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ 9,198
562 4781 47814 Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ 9,180
563 4782 Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 14,481
564 4782 47821 Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ 7,337
565 4782 47822 Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ 7,364
566 4782 47823 Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ 7,336
567 4789 Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 39,153
568 4789 47891 Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ 8,500
569 4789 47892 Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ 8,487
570 4789 47893 Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ 8,532
571 4789 47899 Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ 8,513
572 479
Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa hàng, lưu động hoặc tại chợ)
34,600
573 4789 47910 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 21,313
574 4789 47990 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 13,756
575 H

VẬN TẢI KHO BÃI

443,659
576 49

Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống

384,388
577 491
Vận tải đường sắt
17,681
578 4789 49110 Vận tải hành khách đường sắt 10,671
579 4789 49120 Vận tải hàng hóa đường sắt 13,999
580 4789 49200 Vận tải bằng xe buýt 12,149
581 493
Vận tải đường bộ khác
378,313
582 4931 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) 86,550
583 4931 49311 Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm 31,615
584 4931 49312 Vận tải hành khách bằng taxi 32,238
585 4931 49313 Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy 31,626
586 4931 49319 Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác 31,618
587 4932 Vận tải hành khách đường bộ khác 133,400
588 4932 49321 Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh 47,663
589 4932 49329 Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu 47,157
590 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 335,473
591 4933 49331 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng 107,508
592 4933 49332 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) 107,707
593 4933 49333 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông 107,101
594 4933 49334 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ 107,105
595 4933 49339 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác 107,224
596 4933 49400 Vận tải đường ống 108,741
597 50

Vận tải đường thủy

100,461
598 501
Vận tải ven biển và viễn dương
42,380
599 5011 Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 14,735
600 5011 50111 Vận tải hành khách ven biển 5,919
601 5011 50112 Vận tải hành khách viễn dương 5,872
602 5012 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 37,885
603 5012 50121 Vận tải hàng hóa ven biển 13,055
604 5012 50122 Vận tải hàng hóa viễn dương 12,995
605 502
Vận tải đường thuỷ nội địa
155,107
606 5021 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 27,611
607 5021 50211 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới 10,307
608 5021 50212 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ 10,275
609 5022 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 84,636
610 5022 50221 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới 26,106
611 5022 50222 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ 26,016
612 51

Vận tải hàng không

26,460
613 5022 51100 Vận tải hành khách hàng không 26,123
614 5022 51200 Vận tải hàng hóa hàng không 26,269
615 52

Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải

212,993
616 5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 94,928
617 5210 52101 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan 41,316
618 5210 52102 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) 41,312
619 5210 52109 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác 41,449
620 522
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải
345,085
621 5221 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ 37,749
622 5221 52211 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 14,101
623 5221 52219 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 14,438
624 5222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 21,820
625 5222 52221 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương 8,882
626 5222 52222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa 8,901
627 5223 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không 1,919
628 5223 52231 Dịch vụ điều hành bay 773
629 5223 52239 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp khác cho vận tải hàng không 797
630 5224 Bốc xếp hàng hóa 83,446
631 5224 52241 Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt 32,716
632 5224 52242 Bốc xếp hàng hóa đường bộ 32,919
633 5224 52243 Bốc xếp hàng hóa cảng biển 32,751
634 5224 52244 Bốc xếp hàng hóa cảng sông 32,800
635 5224 52245 Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không 32,707
636 5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 129,832
637 5229 52291 Dịch vụ đại lý tàu biển 45,733
638 5229 52292 Dịch vụ đại lý vận tải đường biển 45,741
639 5229 52299 Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu 46,007
640 53

Bưu chính và chuyển phát

52,062
641 5229 53100 Bưu chính 48,385
642 5229 53200 Chuyển phát 50,588
643 I

DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG

257,533
644 55

Dịch vụ lưu trú

148,019
645 5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 144,409
646 5510 55101 Khách sạn 49,822
647 5510 55102 Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày 47,234
648 5510 55103 Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày 47,968
649 5510 55104 Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự 47,288
650 5590 Cơ sở lưu trú khác 10,444
651 5590 55901 Ký túc xá học sinh, sinh viên 6,642
652 5590 55902 Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm 6,642
653 5590 55909 Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu 6,645
654 56

Dịch vụ ăn uống

224,397
655 5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 206,946
656 5610 56101 Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống 71,459
657 5610 56109 Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác 67,811
658 562
Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên và dịch vụ ăn uống khác
155,421
659 5610 56210 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) 109,174
660 5610 56290 Dịch vụ ăn uống khác 97,614
661 5630 Dịch vụ phục vụ đồ uống 118,664
662 5630 56301 Quán rượu, bia, quầy bar 48,071
663 5630 56309 Dịch vụ phục vụ đồ uống khác 41,976
664 J

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

142,105
665 58

Hoạt động xuất bản

59,392
666 581
Xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ và các hoạt động xuất bản khác
59,117
667 5630 58110 Xuất bản sách 42,062
668 5630 58120 Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ 42,009
669 5630 58130 Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ 42,373
670 5630 58190 Hoạt động xuất bản khác 42,420
671 5630 58200 Xuất bản phần mềm 58,164
672 59

Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc

22,831
673 591
Hoạt động điện ảnh và sản xuất chương trình truyền hình
22,894
674 5911 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình 18,319
675 5911 59111 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh 6,003
676 5911 59112 Hoạt động sản xuất phim video 6,003
677 5911 59113 Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình 6,186
678 5911 59120 Hoạt động hậu kỳ 12,853
679 5911 59130 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình 9,873
680 5914 Hoạt động chiếu phim 15,269
681 5914 59141 Hoạt động chiếu phim cố định 1,940
682 5914 59142 Hoạt động chiếu phim lưu động 1,936
683 5914 59200 Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc 7,717
684 60

Hoạt động phát thanh, truyền hình

3,018
685 5914 60100 Hoạt động phát thanh 2,097
686 602
Hoạt động truyền hình và cung cấp chương trình thuê bao
30,962
687 5914 60210 Hoạt động truyền hình 2,303
688 5914 60220 Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác 2,265
689 61

Viễn thông

79,771
690 5914 61100 Hoạt động viễn thông có dây 6,953
691 5914 61200 Hoạt động viễn thông không dây 6,623
692 5914 61300 Hoạt động viễn thông vệ tinh 2,594
693 6190 Hoạt động viễn thông khác 108,974
694 6190 61901 Hoạt động của các điểm truy cập internet 8,637
695 6190 61909 Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu 8,432
696 620
Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
65,801
697 6190 62010 Lập trình máy vi tính 48,080
698 6190 62020 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 47,135
699 6190 62090 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 48,366
700 63

Hoạt động dịch vụ thông tin

42,614
701 631
Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; cổng thông tin
39,542
702 6190 63110 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 33,350
703 6190 63120 Cổng thông tin 30,198
704 632
Dịch vụ thông tin khác
18,000
705 6190 63210 Hoạt động thông tấn 8,760
706 6190 63290 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 17,706
707 K

HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM

90,902
708 64

Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

47,397
709 641
Hoạt động trung gian tiền tệ
14,938
710 6190 64110 Hoạt động ngân hàng trung ương 8,745
711 6190 64190 Hoạt động trung gian tiền tệ khác 13,696
712 6190 64200 Hoạt động công ty nắm giữ tài sản 8,554
713 6190 64300 Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác 8,469
714 649
Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
38,857
715 6190 64910 Hoạt động cho thuê tài chính 8,668
716 6190 64920 Hoạt động cấp tín dụng khác 28,446
717 6190 64990 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) 13,993
718 65

Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)

10,004
719 651
Bảo hiểm
9,989
720 6190 65110 Bảo hiểm nhân thọ 8,888
721 6512 Bảo hiểm phi nhân thọ 86,863
722 6512 65121 Bảo hiểm y tế 53
723 6512 65129 Bảo hiểm phi nhân thọ khác 836
724 6512 65200 Tái bảo hiểm 59
725 6512 65300 Bảo hiểm xã hội 128
726 66

Hoạt động tài chính khác

45,341
727 661
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
39,860
728 6512 66110 Quản lý thị trường tài chính 105
729 6512 66120 Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán 904
730 6512 66190 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 39,068
731 662
Hoạt động hỗ trợ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội
423,671
732 6512 66210 Đánh giá rủi ro và thiệt hại 163
733 6512 66220 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm 4,897
734 6512 66290 Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội 125
735 6512 66300 Hoạt động quản lý quỹ 118
736 L

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

53,574
737 68

Hoạt động kinh doanh bất động sản

53,574
738 6512 68100 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 31,257
739 6512 68200 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 28,981
740 M

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

312,168
741 69

Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán

9,714
742 6910 Hoạt động pháp luật 59,363
743 6910 69101 Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật 3,021
744 6910 69102 Hoạt động công chứng và chứng thực 594
745 6910 69109 Hoạt động pháp luật khác 317
746 6910 69200 Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế 2,222
747 70

Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý

54,519
748 6910 70100 Hoạt động của trụ sở văn phòng 1,407
749 6910 70200 Hoạt động tư vấn quản lý 53,478
750 71

Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật

124,579
751 7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 259,178
752 7110 71101 Hoạt động kiến trúc 54,687
753 7110 71102 Hoạt động đo đạc bản đồ 54,686
754 7110 71103 Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước 54,583
755 7110 71109 Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác 54,971
756 7110 71200 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 69,016
757 72

Nghiên cứu khoa học và phát triển

65,400
758 7110 72100 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật 63,846
759 7110 72200 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn 56,661
760 73

Quảng cáo và nghiên cứu thị trường

162,625
761 7110 73100 Quảng cáo 155,573
762 7110 73200 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 92,644
763 74

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác

189,212
764 7110 74100 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 143,001
765 7110 74200 Hoạt động nhiếp ảnh 64,568
766 7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 60,966
767 7490 74901 Hoạt động khí tượng thuỷ văn 22,336
768 7490 74909 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu 22,518
769 7490 75000 Hoạt động thú y 22,799
770 N

HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ

429,732
771 77

Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính

247,896
772 7710 Cho thuê xe có động cơ 164,948
773 7710 77101 Cho thuê ôtô 58,617
774 7710 77109 Cho thuê xe có động cơ khác 57,410
775 772
Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình
216,256
776 7710 77210 Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 64,886
777 7710 77220 Cho thuê băng, đĩa video 59,157
778 7710 77290 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 64,215
779 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 168,453
780 7730 77301 Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp 57,247
781 7730 77302 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 59,023
782 7730 77303 Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 57,447
783 7730 77309 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu 57,369
784 7730 77400 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính 58,127
785 78

Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm

95,833
786 7730 78100 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm 71,252
787 7730 78200 Cung ứng lao động tạm thời 67,561
788 7830 Cung ứng và quản lý nguồn lao động 140,825
789 7830 78301 Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước 14,607
790 7830 78302 Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài 14,327
791 79

Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

99,016
792 791
Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch
106,383
793 7830 79110 Đại lý du lịch 76,561
794 7830 79120 Điều hành tua du lịch 72,442
795 7830 79200 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 69,047
796 80

Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn

19,828
797 7830 80100 Hoạt động bảo vệ cá nhân 16,358
798 7830 80200 Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn 17,584
799 7830 80300 Dịch vụ điều tra 14,359
800 81

Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan

50,352
801 7830 81100 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 19,291
802 812
Dịch vụ vệ sinh
48,083
803 7830 81210 Vệ sinh chung nhà cửa 28,120
804 7830 81290 Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 37,387
805 7830 81300 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 34,005
806 82

Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác

214,428
807 821
Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng
116,899
808 7830 82110 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 23,537
809 8219 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác 167,792
810 8219 82191 Photo, chuẩn bị tài liệu 10,714
811 8219 82199 Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác 10,480
812 8219 82200 Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 12,698
813 8219 82300 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 89,838
814 829
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
134,142
815 8219 82910 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng 10,849
816 8219 82920 Dịch vụ đóng gói 27,497
817 8219 82990 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 89,868
818 O

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, AN NINH QUỐC PHÒNG; BẢO ĐẢM XÃ HỘI BẮT BUỘC

24,613
819 84

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc

24,613
820 841
Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước và quản lý chính sách kinh tế, xã hội
19,312
821 8411 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp 50,767
822 8411 84111 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội 766
823 8411 84112 Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp 9,065
824 8411 84120 Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc) 528
825 8411 84130 Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành 583
826 842
Hoạt động phục vụ chung cho toàn đất nước
31,923
827 8411 84210 Hoạt động ngoại giao 38
828 8411 84220 Hoạt động quốc phòng 150
829 8411 84230 Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội 717
830 8411 84300 Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc 240
831 P

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

110,455
832 85

Giáo dục và đào tạo

110,455
833 8411 85100 Giáo dục mầm non 17,580
834 8411 85200 Giáo dục tiểu học 17,129
835 853
Giáo dục trung học
57,751
836 8531 Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông 20,281
837 8531 85311 Giáo dục trung học cơ sở 6,300
838 8531 85312 Giáo dục trung học phổ thông 5,708
839 8532 Giáo dục nghề nghiệp 69,532
840 8532 85321 Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp 13,378
841 8532 85322 Dạy nghề 14,157
842 854
Đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học
16,385
843 8532 85410 Đào tạo cao đẳng 15,636
844 8532 85420 Đào tạo đại học và sau đại học 15,820
845 855
Giáo dục khác
62,108
846 8532 85510 Giáo dục thể thao và giải trí 20,419
847 8532 85520 Giáo dục văn hoá nghệ thuật 20,414
848 8532 85590 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 36,126
849 8532 85600 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 39,198
850 Q

Y TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI

13,661
851 86

Hoạt động y tế

11,375
852 8610 Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá 2,764
853 8610 86101 Hoạt động của các bệnh viện 898
854 8610 86102 Hoạt động của các trạm y tế cấp xã và trạm y tế bộ/ngành 1,100
855 8620 Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa 8,731
856 8620 86201 Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa 3,570
857 8620 86202 Hoạt động của các phòng khám nha khoa 3,460
858 869
Hoạt động y tế khác
23,691
859 8620 86910 Hoạt động y tế dự phòng 3,854
860 8620 86920 Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 3,555
861 8620 86990 Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 5,153
862 87

Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung

2,660
863 8710 Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 1,291
864 8710 87101 Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh 724
865 8710 87109 Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng các đối tượng khác 728
866 8720 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện 445
867 8720 87201 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần 285
868 8720 87202 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ, cai nghiện phục hồi người nghiện 281
869 8730 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc 1,442
870 8730 87301 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công (trừ thương bệnh binh) 689
871 8730 87302 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người già 707
872 8730 87303 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người tàn tật 696
873 8790 Hoạt động chăm sóc tập trung khác 511
874 8790 87901 Hoạt động chữa bệnh, phục hồi nhân phẩm cho đối tượng mại dâm 298
875 8790 87909 Hoạt động chăm sóc tập trung khác chưa được phân vào đâu 307
876 88

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung

16,437
877 8810 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, thương bệnh binh, người già và người tàn tật 17,513
878 8810 88101 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công (trừ thương bệnh binh) 161
879 8810 88102 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với thương bệnh binh 161
880 8810 88103 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người già và người tàn tật 172
881 8810 88900 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác 417
882 R

NGHỆ THUẬT, VUI CHƠI VÀ GIẢI TRÍ

47,588
883 8810 90000 Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 16,016
884 91

Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác

2,205
885 910
Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác
2,199
886 8810 91010 Hoạt động thư viện và lưu trữ 889
887 8810 91020 Hoạt động bảo tồn, bảo tàng 618
888 8810 91030 Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên 727
889 9200 Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc 114,121
890 9200 92001 Hoạt động xổ số 221
891 9200 92002 Hoạt động cá cược và đánh bạc 175
892 93

Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí

34,272
893 931
Hoạt động thể thao
12,133
894 9200 93110 Hoạt động của các cơ sở thể thao 7,675
895 9200 93120 Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao 6,632
896 9200 93190 Hoạt động thể thao khác 3,283
897 932
Hoạt động vui chơi giải trí khác
27,521
898 9200 93210 Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 7,128
899 9200 93290 Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 23,905
900 S

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC

92,203
901 94

Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác

4,002
902 941
Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh, nghiệp chủ và nghề nghiệp
2,395
903 9200 94110 Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh và nghiệp chủ 291
904 9200 94120 Hoạt động của các hội nghề nghiệp 464
905 9200 94200 Hoạt động của công đoàn 2,012
906 949
Hoạt động của các tổ chức khác
1,623
907 9200 94910 Hoạt động của các tổ chức tôn giáo 214
908 9200 94990 Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu 944
909 95

Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình

46,826
910 951
Sửa chữa máy vi tính và thiết bị liên lạc
35,660
911 9200 95110 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 32,228
912 9200 95120 Sửa chữa thiết bị liên lạc 19,794
913 952
Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình
35,750
914 9200 95210 Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 14,008
915 9200 95220 Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 11,915
916 9200 95230 Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da 1,474
917 9200 95240 Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 5,610
918 9200 95290 Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác 3,659
919 96

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác

44,495
920 9200 96100 Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) 9,107
921 9200 96200 Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 4,609
922 963
Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu
34,796
923 9200 96310 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 7,519
924 9200 96320 Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ 1,126
925 9200 96330 Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ 3,762
926 9200 96390 Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu 19,819
927 T

HOẠT ĐỘNG LÀM THUÊ CÁC CÔNG VIỆC TRONG CÁC HỘ GIA ĐÌNH, SẢN XUẤT SẢN PHẨM VẬT CHẤT VÀ DỊCH VỤ TỰ TIÊU DÙNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH

1,764
928 9200 97000 Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình 1,530
929 98

Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình

584
930 9200 98100 Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình 400
931 9200 98200 Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình 344
932 U

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CƠ QUAN QUỐC TẾ

290
933 9200 99000 Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế 290