Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Danh sách doanh nghiệp tại Thị Trấn Hữu Lũng - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Có tổng số 131 doanh nghiệp khu vực Thị Trấn Hữu Lũng.

Công Ty TNHH Mtv Ngân Hà Hữu Lũng

Mã số thuế: 4900811488

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 13-07-2017

Địa chỉ: Khu Tân Mỹ 1, Thị Trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Cập nhật: năm ngoáiCông Ty TNHH Mtv Xây Dựng Lâm Anh

Mã số thuế: 4900805565

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 23-02-2017

Địa chỉ: Ngõ 122, đường Ba Đình, khu Na Đâu, Thị Trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Cập nhật: 3 năm trước


Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Thành Đông

Mã số thuế: 4900803335

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 23-12-2016

Địa chỉ: Khu Tân Mỹ II, Thị Trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Cập nhật: 3 năm trướcPHòNG KHáM Hà NộI MEDIC - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN ĐầU Tư CôNG NGHệ Hà NộI MEDIC

Mã số thuế: 0107478293-001

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 28-07-2016

Địa chỉ: Số 108, đường Bắc Sơn - Thị trấn Hữu Lũng - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Cập nhật: 4 năm trước

  • Ngành nghề chính:

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI Và VậT LIệU XâY DựNG PHúC LạNG SơN

Mã số thuế: 4900798036

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 28-07-2016

Địa chỉ: Khu An Thịnh - Thị trấn Hữu Lũng - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Cập nhật: 4 năm trước

  • Ngành nghề chính:

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Sơn Hùng

Mã số thuế: 4900794930

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 13-06-2016

Địa chỉ: Số 40, đường Chi lăng, khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Cập nhật: 4 năm trước


Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Quốc Tế Tùng Anh

Mã số thuế: 4900791633

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 26-03-2016

Địa chỉ: Số 183, đường Bắc Sơn - Thị trấn Hữu Lũng - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Cập nhật: 4 năm trước


Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Tht Việt Nam

Mã số thuế: 4900791263

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 14-03-2016

Địa chỉ: Khu Tân Hòa - Thị trấn Hữu Lũng - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Cập nhật: 4 năm trước

  • Ngành nghề chính:


Công Ty TNHH Mtv Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại Lam Sơn

Mã số thuế: 4900787676

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 03-12-2015

Địa chỉ: Số 53, đường Xương Giang - Thị trấn Hữu Lũng - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Cập nhật: 4 năm trước


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Và Thương Mại Sơn Hà Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900786922

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 06-11-2015

Địa chỉ: Tổ 04, khu Tân Mỹ II - Thị trấn Hữu Lũng - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Cập nhật: 4 năm trước


Chi Nhánh Công Ty CP Đầu Tư Thiện Phước Tại Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 2400550040-003

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 25-09-2015

Địa chỉ: Số 178, đường Chi Lăng - Thị trấn Hữu Lũng - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Cập nhật: 4 năm trước


Công Ty CP Thương Mại Và Du Lịch Hoàng Ninh - Văn Phòng Đại Diện Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 2400559050-014

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 04-08-2015

Địa chỉ: Số 135, đường Chi Lăng, khu Tân Mỹ I - Thị trấn Hữu Lũng - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Cập nhật: 4 năm trước


Công Ty TNHH Mtv Sản Xuất Thương Mại Sơn Hương

Mã số thuế: 4900782893

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 11-06-2015

Địa chỉ: Số 160, đường Xương Giang, khu Tân Hòa - Thị trấn Hữu Lũng - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Cập nhật: 4 năm trước


Công Ty TNHH Mtv Hằng Ngân Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900781748

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 14-04-2015

Địa chỉ: Số 353, đường Chi Lăng, khu Tân Mỹ 2 - Thị trấn Hữu Lũng - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Cập nhật: 4 năm trước


Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Vận Tải Hoàng Khánh Linh

Mã số thuế: 4900780913

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 09-03-2015

Địa chỉ: Số 09, Đường Bắc Sơn, Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Cập nhật: 4 năm trước