Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Huyện Kiến Xương"

Có tổng số 1,389 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Trung tâm GD thuờng xuyên Huyện Kiến xương

Mã số thuế: 1000588094

Tỉnh/Thành phố: Thái Bình

Ngày thành lập: 23-05-2009

Địa chỉ: Xã Tán Thuật - Huyện Kiến Xương - Thái Bình

Cập nhật: 5 năm trước

 • Ngành nghề chính:


Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Kiến xương

Mã số thuế: 1000585706

Tỉnh/Thành phố: Thái Bình

Ngày thành lập: 23-05-2009

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nê - Huyện Kiến Xương - Thái Bình

Cập nhật: 5 năm trước

 • Ngành nghề chính:

Ban quản lý dự án XDCSHT huyện Kiến Xương

Mã số thuế: 1000586114

Tỉnh/Thành phố: Thái Bình

Ngày thành lập: 23-05-2009

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nê - Huyện Kiến Xương - Thái Bình

Cập nhật: 5 năm trước

 • Ngành nghề chính:


Trường TH cơ sở Quang Trung Huyện Kiến xương

Mã số thuế: 1000588312

Tỉnh/Thành phố: Thái Bình

Ngày thành lập: 23-05-2009

Địa chỉ: Xã Quang Trung - Huyện Kiến Xương - Thái Bình

Cập nhật: 5 năm trước

 • Ngành nghề chính:

Trường TH cơ sở Nam bình Huyện Kiến xương

Mã số thuế: 1000588337

Tỉnh/Thành phố: Thái Bình

Ngày thành lập: 23-05-2009

Địa chỉ: Xã Nam Bình - Huyện Kiến Xương - Thái Bình

Cập nhật: 5 năm trước

 • Ngành nghề chính:

Trường TH cơ sở Bình định Huyện Kiến xương

Mã số thuế: 1000588351

Tỉnh/Thành phố: Thái Bình

Ngày thành lập: 23-05-2009

Địa chỉ: Xã Bình Định - Huyện Kiến Xương - Thái Bình

Cập nhật: 5 năm trước

 • Ngành nghề chính:

Trường TH cơ sở Hồng thái Huyện Kiến xương

Mã số thuế: 1000588383

Tỉnh/Thành phố: Thái Bình

Ngày thành lập: 23-05-2009

Địa chỉ: Xã Hồng Thái - Huyện Kiến Xương - Thái Bình

Cập nhật: 5 năm trước

 • Ngành nghề chính:

Trương TH cơ sở Lê lợi Huyện Kiến xương

Mã số thuế: 1000588400

Tỉnh/Thành phố: Thái Bình

Ngày thành lập: 23-05-2009

Địa chỉ: Xã Lê Lợi - Huyện Kiến Xương - Thái Bình

Cập nhật: 5 năm trước

 • Ngành nghề chính:


Trường TH cơ sở Đình phùng Huyện Kiến xương

Mã số thuế: 1000588464

Tỉnh/Thành phố: Thái Bình

Ngày thành lập: 23-05-2009

Địa chỉ: Xã Đình Phùng - Huyện Kiến Xương - Thái Bình

Cập nhật: 5 năm trước

 • Ngành nghề chính:

Trường TH cơ sở Thượng hiền Huyện Kiến xương

Mã số thuế: 1000588496

Tỉnh/Thành phố: Thái Bình

Ngày thành lập: 23-05-2009

Địa chỉ: Xã Thượng Hiền - Huyện Kiến Xương - Thái Bình

Cập nhật: 5 năm trước

 • Ngành nghề chính:

Trường TH cơ sở Bình minh Huyện Kiến xương

Mã số thuế: 1000588513

Tỉnh/Thành phố: Thái Bình

Ngày thành lập: 23-05-2009

Địa chỉ: Xã Bình Minh - Huyện Kiến Xương - Thái Bình

Cập nhật: 5 năm trước

 • Ngành nghề chính:

Trường TH cơ sở Vũ ninh Huyện Kiến xương

Mã số thuế: 1000588545

Tỉnh/Thành phố: Thái Bình

Ngày thành lập: 23-05-2009

Địa chỉ: Xã Vũ Ninh - Huyện Kiến Xương - Thái Bình

Cập nhật: 5 năm trước

 • Ngành nghề chính:

Trường TH cơ sở Vũ công Huyện Kiến xương

Mã số thuế: 1000588584

Tỉnh/Thành phố: Thái Bình

Ngày thành lập: 23-05-2009

Địa chỉ: Xã Vũ Công - Huyện Kiến Xương - Thái Bình

Cập nhật: 5 năm trước

 • Ngành nghề chính:

Trường TH cơ sở Vũ bình Huyện kiến xương

Mã số thuế: 1000588619

Tỉnh/Thành phố: Thái Bình

Ngày thành lập: 23-05-2009

Địa chỉ: Xã Vũ Bình - Huyện Kiến Xương - Thái Bình

Cập nhật: 5 năm trước

 • Ngành nghề chính:

Trường TH cơ sở Vũ tây Huyện Kiến xương

Mã số thuế: 1000587968

Tỉnh/Thành phố: Thái Bình

Ngày thành lập: 23-05-2009

Địa chỉ: Xã Vũ Tây - Huyện Kiến Xương - Thái Bình

Cập nhật: 5 năm trước

 • Ngành nghề chính: