Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Huyện Tiền Hải"

Có tổng số 1,483 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Phòng Y tế huyện Tiền Hải

Mã số thuế: 1000572947

Tỉnh/Thành phố: Thái Bình

Ngày thành lập: 16-05-2009

Địa chỉ: Xã Tây giang - Huyện Tiền Hải - Thái Bình

Cập nhật: 5 năm trướcUBND huyện Tiền Hải

Mã số thuế: 1000587661

Tỉnh/Thành phố: Thái Bình

Ngày thành lập: 23-05-2009

Địa chỉ: thị trấn - Huyện Tiền Hải - Thái Bình

Cập nhật: 5 năm trước

 • Ngành nghề chính:

Chi cục thống kê huyện Tiền Hải

Mã số thuế: 1000574285-002

Tỉnh/Thành phố: Thái Bình

Ngày thành lập: 12-06-2012

Địa chỉ: UBND Huyện Tiền Hải, khu 2 - Huyện Tiền Hải - Thái Bình

Cập nhật: 5 năm trướcTrung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tiền Hải

Mã số thuế: 1000894221

Tỉnh/Thành phố: Thái Bình

Ngày thành lập: 12-07-2011

Địa chỉ: Khu B - UBND huyện Tiền Hải - Huyện Tiền Hải - Thái Bình

Cập nhật: 5 năm trước


Trường THCS Bắc Hải huyện Tiền hải

Mã số thuế: 1000571478

Tỉnh/Thành phố: Thái Bình

Ngày thành lập: 16-05-2009

Địa chỉ: Xã Bắc Hải, - Huyện Tiền Hải - Thái Bình

Cập nhật: 5 năm trước

 • Ngành nghề chính:

Trường THCS Vân Trường huyện Tiền hải

Mã số thuế: 1000571527

Tỉnh/Thành phố: Thái Bình

Ngày thành lập: 16-05-2009

Địa chỉ: Xã Vân Trường, - Huyện Tiền Hải - Thái Bình

Cập nhật: 5 năm trước

 • Ngành nghề chính:

Trường THCS Nam Chính huyện Tiền Hải

Mã số thuế: 1000571693

Tỉnh/Thành phố: Thái Bình

Ngày thành lập: 16-05-2009

Địa chỉ: Xã Nam Chính, - Huyện Tiền Hải - Thái Bình

Cập nhật: 5 năm trước

 • Ngành nghề chính:

Trường THCS Tây Tiến, huyện Tiền Hải

Mã số thuế: 1000571333

Tỉnh/Thành phố: Thái Bình

Ngày thành lập: 16-05-2009

Địa chỉ: Xã Tây Tiến, - Huyện Tiền Hải - Thái Bình

Cập nhật: 5 năm trước

 • Ngành nghề chính:


Trường THCS Vũ Lăng huyện Tiền Hải

Mã số thuế: 1000571439

Tỉnh/Thành phố: Thái Bình

Ngày thành lập: 16-05-2009

Địa chỉ: Xã Vũ Năng, - Huyện Tiền Hải - Thái Bình

Cập nhật: 5 năm trước


Trường THCS Đông Minh huyện Tiền Hải

Mã số thuế: 1000571220

Tỉnh/Thành phố: Thái Bình

Ngày thành lập: 16-05-2009

Địa chỉ: Xã Đông Minh, - Huyện Tiền Hải - Thái Bình

Cập nhật: 5 năm trước

 • Ngành nghề chính:

Trường THCS Đông Hải, huyện Tiền Hải

Mã số thuế: 1000570876

Tỉnh/Thành phố: Thái Bình

Ngày thành lập: 16-05-2009

Địa chỉ: Xã Đông Hải, - Huyện Tiền Hải - Thái Bình

Cập nhật: 5 năm trước

 • Ngành nghề chính:

Trường THCS Đông Trung huyện Tiền Hải

Mã số thuế: 1000570918

Tỉnh/Thành phố: Thái Bình

Ngày thành lập: 16-05-2009

Địa chỉ: Xã Đông Trung, - Huyện Tiền Hải - Thái Bình

Cập nhật: 5 năm trước

 • Ngành nghề chính:

Trường THCS Đông Hoàng huyện Tiền hải

Mã số thuế: 1000570925

Tỉnh/Thành phố: Thái Bình

Ngày thành lập: 16-05-2009

Địa chỉ: Xã Đông Hoàng, - Huyện Tiền Hải - Thái Bình

Cập nhật: 5 năm trước

 • Ngành nghề chính:

Trường tiểu học Đông Hoàng huyện Tiền Hải

Mã số thuế: 1000576148

Tỉnh/Thành phố: Thái Bình

Ngày thành lập: 18-05-2009

Địa chỉ: Xã Đông Hoàng - Huyện Tiền Hải - Thái Bình

Cập nhật: 5 năm trước

 • Ngành nghề chính:

Trường tiểu học Đông Cơ huyện Tiền Hải

Mã số thuế: 1000576162

Tỉnh/Thành phố: Thái Bình

Ngày thành lập: 18-05-2009

Địa chỉ: Xã Đông Cơ - Huyện Tiền Hải - Thái Bình

Cập nhật: 5 năm trước

 • Ngành nghề chính: