Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Phường Trung Đô"

Có tổng số 633 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Nguyễn Quang Bình

Mã số thuế: 2901010494

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 16-01-2009

Địa chỉ: Khối 5 - Phường Trung Đô - Thành phố Vinh - Nghệ An

Cập nhật: 5 năm trướcNguyễn Thị Vui

Mã số thuế: 2901010092

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 16-01-2009

Địa chỉ: Khối 6 - Phường Trung Đô - Thành phố Vinh - Nghệ An

Cập nhật: 5 năm trước


Trần Thị Hòa

Mã số thuế: 2901009604

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 16-01-2009

Địa chỉ: Khối 6 - Phường Trung Đô - Thành phố Vinh - Nghệ An

Cập nhật: 5 năm trướcThái Thị Huệ

Mã số thuế: 2901009851

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 16-01-2009

Địa chỉ: Khối 6 - Phường Trung Đô - Thành phố Vinh - Nghệ An

Cập nhật: 5 năm trước


Lê Văn Hải

Mã số thuế: 2901009121

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 16-01-2009

Địa chỉ: Khối 6 - Phường Trung Đô - Thành phố Vinh - Nghệ An

Cập nhật: 5 năm trước


Dãn Tự Kính

Mã số thuế: 2901008752

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 16-01-2009

Địa chỉ: Khối 6 - Phường Trung Đô - Thành phố Vinh - Nghệ An

Cập nhật: 5 năm trước


Nguyễn Trọng Thịnh

Mã số thuế: 2901009322

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 16-01-2009

Địa chỉ: Khối 6 - Phường Trung Đô - Thành phố Vinh - Nghệ An

Cập nhật: 5 năm trước


Nguyễn Thế Kỷ

Mã số thuế: 2901007029

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 16-01-2009

Địa chỉ: Khối 7 - Phường Trung Đô - Thành phố Vinh - Nghệ An

Cập nhật: 5 năm trướcNguyễn Thị Soa

Mã số thuế: 2901009354

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 16-01-2009

Địa chỉ: Khối 6 - Phường Trung Đô - Thành phố Vinh - Nghệ An

Cập nhật: 5 năm trước


Nguyễn Thị Vân

Mã số thuế: 2901009273

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 16-01-2009

Địa chỉ: Khối 6 - Phường Trung Đô - Thành phố Vinh - Nghệ An

Cập nhật: 5 năm trước


Mai Thị Bốn

Mã số thuế: 2901009146

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 16-01-2009

Địa chỉ: Khối 6 - Phường Trung Đô - Thành phố Vinh - Nghệ An

Cập nhật: 5 năm trước


Phan Đăng Chất

Mã số thuế: 2901009097

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 16-01-2009

Địa chỉ: Khối 6 - Phường Trung Đô - Thành phố Vinh - Nghệ An

Cập nhật: 5 năm trước


Nguyễn Thị Quan

Mã số thuế: 2901009770

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 16-01-2009

Địa chỉ: Khối 6 - Phường Trung Đô - Thành phố Vinh - Nghệ An

Cập nhật: 5 năm trước


Nguyễn Thị Thuyết

Mã số thuế: 2901010303

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 16-01-2009

Địa chỉ: Khối 5 - Phường Trung Đô - Thành phố Vinh - Nghệ An

Cập nhật: 5 năm trước


Nguyễn Thị Thế

Mã số thuế: 2901010180

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 16-01-2009

Địa chỉ: Khối 6 - Phường Trung Đô - Thành phố Vinh - Nghệ An

Cập nhật: 5 năm trước