Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Thị Xã Phổ Yên"

Có tổng số 1,144 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Công an thị xã Phổ Yên

Mã số thuế: 4600688586

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 28-07-2009

Địa chỉ: Phường Ba Hàng - Thị xã Phổ Yên - Thái Nguyên

Cập nhật: 5 năm trướcUNT Phường Ba Hàng

Mã số thuế: 4601118483

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 19-10-2012

Địa chỉ: Thị trấn Ba Hàng - Thị xã Phổ Yên - Thái Nguyên

Cập nhật: 5 năm trước


Hội doanh nghiệp thị xã Phổ Yên

Mã số thuế: 4601286375

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 25-02-2016

Địa chỉ: Ba Hàng - Phường Ba Hàng - Thị xã Phổ Yên - Thái Nguyên

Cập nhật: 5 năm trướcUNT Phường Bãi Bông

Mã số thuế: 4601118490

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 19-10-2012

Địa chỉ: Phường Bãi Bông - Thị xã Phổ Yên - Thái Nguyên

Cập nhật: 5 năm trước


UNT Phường Bắc Sơn

Mã số thuế: 4601118500

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 19-10-2012

Địa chỉ: Phường Bắc Sơn - Thị xã Phổ Yên - Thái Nguyên

Cập nhật: 5 năm trước


Tòa án nhân dân huyện Phổ Yên

Mã số thuế: 4601138810

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 27-08-2013

Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị xã Phổ Yên - Thái Nguyên

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng nội vụ

Mã số thuế: 4600747626

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 17-09-2009

Địa chỉ: Thị trấn Ba Hàng - Thị xã Phổ Yên - Thái Nguyên

Cập nhật: 5 năm trước


Uỷ ban nhân dân xã Thành Công

Mã số thuế: 4600678958

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 17-07-2009

Địa chỉ: Xã Thành Công - Thị xã Phổ Yên - Thái Nguyên

Cập nhật: 5 năm trướcPhòng Thanh Tra

Mã số thuế: 4600676037

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 10-07-2009

Địa chỉ: Thị trấn Ba Hàng - Thị xã Phổ Yên - Thái Nguyên

Cập nhật: 5 năm trước


Phòng Tư Pháp

Mã số thuế: 4600676051

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 10-07-2009

Địa chỉ: Thị trấn Ba Hàng - Thị xã Phổ Yên - Thái Nguyên

Cập nhật: 5 năm trước


Công ty cổ phần Sáng Thiện

Mã số thuế: 4600410654

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 09-07-2007

Địa chỉ: Đông Cao - Thị xã Phổ Yên - Thái Nguyên

Cập nhật: 5 năm trước


UNT Phường Đồng Tiến

Mã số thuế: 4601118532

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 19-10-2012

Địa chỉ: Phường Đồng Tiến - Phường Đồng Tiến - Thị xã Phổ Yên - Thái Nguyên

Cập nhật: 5 năm trước


CôNG TY TNHH VIệT ĐIệP

Mã số thuế: 4601298846

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 05-08-2016

Địa chỉ: Xóm giếng - Xã Đồng Tiến - Thị xã Phổ Yên - Thái Nguyên

Cập nhật: 4 năm trước

  • Ngành nghề chính:

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Hải Huyền

Mã số thuế: 4601121278

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 20-11-2012

Địa chỉ: Xóm Ba Xã - Thị xã Phổ Yên - Thái Nguyên

Cập nhật: 5 năm trước


Công Ty TNHH Nghị Hương

Mã số thuế: 4600777959

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 01-12-2009

Địa chỉ: Xóm Chùa - Thị xã Phổ Yên - Thái Nguyên

Cập nhật: 5 năm trước