Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Danh sách doanh nghiệp tại Xã Yên Phú - Huyện Bắc Mê - Hà Giang

Có tổng số 38 doanh nghiệp khu vực Xã Yên Phú.

Huyện Uỷ Bắc Mê

Mã số thuế: 5100306223

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 12-08-2009

Địa chỉ: Xã Yên Phú - Huyện Bắc Mê - Hà Giang

Cập nhật: 6 năm trướcPhòng nông nghiệp và phát triển nông thôn

Mã số thuế: 5100301553

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 25-06-2009

Địa chỉ: xã Yên Phú - Huyện Bắc Mê - Hà Giang

Cập nhật: 6 năm trước


Văn phòng Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Mê

Mã số thuế: 5100301514

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 24-06-2009

Địa chỉ: xã Yên Phú - Huyện Bắc Mê - Hà Giang

Cập nhật: 6 năm trướcTrung tâm bồi dưỡng chính Trị

Mã số thuế: 5100301426

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 24-06-2009

Địa chỉ: xã Yên Phú - Huyện Bắc Mê - Hà Giang

Cập nhật: 6 năm trước


Trung tâm giáo dục thường xuyên

Mã số thuế: 5100301401

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 24-06-2009

Địa chỉ: xã Yên Phú - Huyện Bắc Mê - Hà Giang

Cập nhật: 6 năm trước


Trung tâm dậy nghề

Mã số thuế: 5100301144

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 24-06-2009

Địa chỉ: Xã Yên Phú - Huyện Bắc Mê - Hà Giang

Cập nhật: 6 năm trước


Đội quản lý thị trường số 6

Mã số thuế: 5100301539

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 24-06-2009

Địa chỉ: xã Yên Phú - Huyện Bắc Mê - Hà Giang

Cập nhật: 6 năm trước


Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình giao thông và xây dựng

Mã số thuế: 5100301521

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 24-06-2009

Địa chỉ: Thôn Nà Nèn, xã Yên Phú - Huyện Bắc Mê - Hà Giang

Cập nhật: 6 năm trướcTrường phổ thông dân tộc Nội Trú

Mã số thuế: 5100301257

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 24-06-2009

Địa chỉ: xã Yên Phú - Huyện Bắc Mê - Hà Giang

Cập nhật: 6 năm trước


Trường trung học phổ thông Bắc Mê

Mã số thuế: 5100301313

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 24-06-2009

Địa chỉ: xã Yên Phú - Huyện Bắc Mê - Hà Giang

Cập nhật: 6 năm trước


Kho Bạc nhà nước Bắc Mê

Mã số thuế: 5100301320

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 24-06-2009

Địa chỉ: Xã Yên Phú - Huyện Bắc Mê - Hà Giang

Cập nhật: 6 năm trước


Phòng giáo dục & đào tạo Bắc Mê

Mã số thuế: 5100301345

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 24-06-2009

Địa chỉ: Xã Yên Phú - Huyện Bắc Mê - Hà Giang

Cập nhật: 6 năm trước


Uỷ ban nhân dân xã Yên Phú

Mã số thuế: 5100301458

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 24-06-2009

Địa chỉ: xã Yên Phú - Huyện Bắc Mê - Hà Giang

Cập nhật: 6 năm trước


Phòng Tài chính kế hoạch

Mã số thuế: 5100301497

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 24-06-2009

Địa chỉ: Xã Yên Phú - Huyện Bắc Mê - Hà Giang

Cập nhật: 6 năm trước


Phòng Nội vụ

Mã số thuế: 5100301507

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 24-06-2009

Địa chỉ: Xã Yên Phú - Huyện Bắc Mê - Hà Giang

Cập nhật: 6 năm trước