Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Danh sách doanh nghiệp tại Thành Phố Tuy Hoà - Phú Yên

Có tổng số 2,891 doanh nghiệp khu vực Thành Phố Tuy Hoà.

DOANH NGHIệP Tư NHâN SảN XUấT QUốC CôNG

Mã số thuế: 4401026281

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 05-09-2016

Địa chỉ: Khu phố 5 - Phường Phú Thạnh - TP Tuy Hoà - Phú Yên

Cập nhật: 8 năm trướcCôNG TY TNHH GIáO DụC NắNG VàNG

Mã số thuế: 4401026066

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 26-08-2016

Địa chỉ: Khu phố Liên Trì - Phường 9 - TP Tuy Hoà - Phú Yên

Cập nhật: 8 năm trước

 • Ngành nghề chính:

CôNG TY TNHH KíNH - NộI THấT AN PHúC

Mã số thuế: 4401026041

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 24-08-2016

Địa chỉ: Số 85A Nguyễn Trãi - Phường 4 - TP Tuy Hoà - Phú Yên

Cập nhật: 8 năm trước

 • Ngành nghề chính:


DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG ĐINH PHAN

Mã số thuế: 4401025986

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 23-08-2016

Địa chỉ: Thôn Xuân Hòa - Xã Hòa Kiến - TP Tuy Hoà - Phú Yên

Cập nhật: 8 năm trước

 • Ngành nghề chính:

CôNG TY TNHH KHáCH SạN THàNH LâM

Mã số thuế: 4401026034

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 23-08-2016

Địa chỉ: Số 75 Lý Tự Trọng - Phường 7 - TP Tuy Hoà - Phú Yên

Cập nhật: 8 năm trước

 • Ngành nghề chính:

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI NGUYêN PHú

Mã số thuế: 4401026002

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 23-08-2016

Địa chỉ: Số 37 Điện Biên Phủ - Phường 7 - TP Tuy Hoà - Phú Yên

Cập nhật: 8 năm trước

 • Ngành nghề chính:

DOANH NGHIệP Tư NHâN ĐứC NHư VIệT

Mã số thuế: 4401025979

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 22-08-2016

Địa chỉ: Số 170 Tân Trào - Phường 9 - TP Tuy Hoà - Phú Yên

Cập nhật: 8 năm trước

 • Ngành nghề chính:

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ HOàNG NAM PHáT

Mã số thuế: 4401025915

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 19-08-2016

Địa chỉ: Số 74 Nguyễn Chí Thanh - Phường 7 - TP Tuy Hoà - Phú Yên

Cập nhật: 8 năm trước

 • Ngành nghề chính:


Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

Mã số thuế: 4401025954

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 19-08-2016

Địa chỉ: Số 159 Lạc Long Quân - Phường Phú Lâm - TP Tuy Hoà - Phú Yên

Cập nhật: 8 năm trước

 • Ngành nghề chính:

Ban Quản lý đầu tư hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

Mã số thuế: 4401025961

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 19-08-2016

Địa chỉ: Số 159 Lạc Long Quân - Phường Phú Lâm - TP Tuy Hoà - Phú Yên

Cập nhật: 8 năm trước

 • Ngành nghề chính:

CôNG TY TNHH QUảN Lý BấT ĐộNG SảN HOàNG THANH

Mã số thuế: 4401025859

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 19-08-2016

Địa chỉ: 59 Nguyễn Đình Chiểu - Phường 7 - TP Tuy Hoà - Phú Yên

Cập nhật: 8 năm trước

 • Ngành nghề chính:

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư NôNG NGHIệP PHú VIệT

Mã số thuế: 4401025880

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 17-08-2016

Địa chỉ: Số 243 Nguyễn Huệ - Phường 5 - TP Tuy Hoà - Phú Yên

Cập nhật: 8 năm trước

 • Ngành nghề chính:

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI MộC HươNG

Mã số thuế: 4401025792

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 12-08-2016

Địa chỉ: Khu phố Ninh Tịnh 5 - Phường 9 - TP Tuy Hoà - Phú Yên

Cập nhật: 8 năm trước

 • Ngành nghề chính:

CôNG TY TNHH HOA Vô THườNG

Mã số thuế: 4401025707

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 11-08-2016

Địa chỉ: Ninh Tịnh 3 - Phường 9 - TP Tuy Hoà - Phú Yên

Cập nhật: 8 năm trước

 • Ngành nghề chính:

Ban Quản lý Cảng cá

Mã số thuế: 4401025697

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 10-08-2016

Địa chỉ: Khu phố 6 - Phường Phú Đông - TP Tuy Hoà - Phú Yên

Cập nhật: 8 năm trước

 • Ngành nghề chính: