Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Danh sách doanh nghiệp tại Xã Thượng Đình - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

Có tổng số 14 doanh nghiệp khu vực Xã Thượng Đình.

Công Ty TNHH Vinh Quang Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601295387

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 22-06-2016

Địa chỉ: Xóm Vũ Chấn - Xã Thượng Đình - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

Cập nhật: 5 năm trướcCông Ty TNHH Thương Mại Và Xây Lắp Thao Anh

Mã số thuế: 4601263191

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 26-11-2015

Địa chỉ: Xóm Tân Lập - Xã Thượng Đình - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

Cập nhật: 6 năm trước


Công Ty TNHH Thương Mại Huy Anh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601168928

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 23-04-2014

Địa chỉ: Xóm Rô - Xã Thượng Đình - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

Cập nhật: 6 năm trướcCông Ty TNHH Xây Dựng Sơn Luyện

Mã số thuế: 4601164313

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 17-02-2014

Địa chỉ: Xóm Ngọc Tâm - Xã Thượng Đình - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

Cập nhật: 6 năm trước


Công Ty Cổ Phần An Quyên

Mã số thuế: 4601133964

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 22-07-2013

Địa chỉ: Khu Hè Làng - Xã Thượng Đình - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

Cập nhật: 6 năm trước


UBND Xã Thượng Đình

Mã số thuế: 4601119254

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 13-11-2012

Địa chỉ: UBND xã Thượng Đình - Xã Thượng Đình - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

Cập nhật: 6 năm trước


Doanh Nghiệp TN Vật Liệu Xây Dựng Đa Lộc

Mã số thuế: 4600988607

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 04-10-2011

Địa chỉ: Xóm Hàng Tài - Xã Thượng Đình - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

Cập nhật: 6 năm trước


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vĩnh Hội

Mã số thuế: 4600961838

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 27-06-2011

Địa chỉ: Xóm Hòa Bình - Xã Thượng Đình - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

Cập nhật: 6 năm trướcDoanh nghiệp tư nhân Đức Yên

Mã số thuế: 4600416007

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 05-01-2010

Địa chỉ: Xóm Hè Làng - Xã Thượng Đình - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

Cập nhật: 6 năm trước


Doanh nghiệp tư nhân Hải Toàn

Mã số thuế: 4600619039

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 08-07-2009

Địa chỉ: Xóm Hoá Thịnh, xã Thượng Đình - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

Cập nhật: 6 năm trước


Trường Phổ Thông Tiểu Học Thượng Đình

Mã số thuế: 4600665437

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 01-07-2009

Địa chỉ: Xóm Tân Lập xã Thượng Đình - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

Cập nhật: 6 năm trước


Trường Trung Học Cơ Sở Thượng Đình

Mã số thuế: 4600665444

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 01-07-2009

Địa chỉ: Xã Thượng Đình - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

Cập nhật: 6 năm trước


Doanh nghiệp tư nhân Hải Năm

Mã số thuế: 4600533649

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 01-04-2009

Địa chỉ: Xóm Hoà Bình, xã Thượng Đình - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

Cập nhật: 6 năm trước


Hợp tác xã dịch vụ điện xã Thượng Đình

Mã số thuế: 4600364704

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 07-01-2005

Địa chỉ: Xã Thượng Đình - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

Cập nhật: 6 năm trước