Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Thành Phố Cà Mau"

Có tổng số 6,931 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Phòng y tế thành phố Cà Mau

Mã số thuế: 2000269822-041

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 26-05-2010

Địa chỉ: 77, Ngô Quyền, P9 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trướcUNT xã Tân Thành Thành phố Cà Mau

Mã số thuế: 2001107013

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 05-10-2012

Địa chỉ: Xã Tân Thành - Xã Tân Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước


UNT xã Tắc Vân Thành phố Cà Mau

Mã số thuế: 2001107038

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 05-10-2012

Địa chỉ: Xã Tắc Vân - Xã Tắc Vân - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trướcUNT xã An Xuyên Thành phố Cà Mau

Mã số thuế: 2001107052

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 05-10-2012

Địa chỉ: Xã An Xuyên - Xã An Xuyên - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước


Đội thuế Phường Tân Thành Thành phố Cà Mau

Mã số thuế: 2001107077

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 05-10-2012

Địa chỉ: Phường Tân Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước


UNT Phường Tân Thành Thành phố Cà Mau

Mã số thuế: 2001107084

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 05-10-2012

Địa chỉ: Phường Tân Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước


Đội thuế Phường Tân Xuyên Thành phố Cà Mau

Mã số thuế: 2001107091

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 05-10-2012

Địa chỉ: Phường Tân Xuyên - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước


UNT Phường Tân Xuyên Thành phố Cà Mau

Mã số thuế: 2001107101

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 05-10-2012

Địa chỉ: Phường Tân Xuyên - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trướcĐội thuế Phường 1 Thành phố Cà Mau

Mã số thuế: 2001106732

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 05-10-2012

Địa chỉ: P1 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước


UNT Phường 1 Thành phố Cà Mau

Mã số thuế: 2001106757

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 05-10-2012

Địa chỉ: P1 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước


Đội thuế Phường 2 Thành phố Cà Mau

Mã số thuế: 2001106764

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 05-10-2012

Địa chỉ: P2 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước


UNT Phường 2 Thành phố Cà Mau

Mã số thuế: 2001106771

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 05-10-2012

Địa chỉ: P2 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước


Đội thuế Phường 4 Thành phố Cà Mau

Mã số thuế: 2001106789

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 05-10-2012

Địa chỉ: P4 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước


UNT Phường 4 Thành phố Cà Mau

Mã số thuế: 2001106796

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 05-10-2012

Địa chỉ: P4 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước


Đội thuế Phường 5 Thành phố Cà Mau

Mã số thuế: 2001106806

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 05-10-2012

Địa chỉ: P5 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Cập nhật: 5 năm trước