Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Thành Phố Cà Mau"

Có tổng số 6,735 doanh nghiệp khu vực Cả nước.

Phòng y tế thành phố Cà Mau

Mã số thuế: 2000269822-041

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 26-05-2010

Địa chỉ: 77, Ngô Quyền, P9 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Cập nhật: 6 năm trướcTrường tiểu học Hoà Tân Thành Phố Cà Mau

Mã số thuế: 2000269861-054

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 26-03-2010

Địa chỉ: ấp Bùng Binh, xã Hoà Tân - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Cập nhật: 6 năm trước


Phòng kinh tế Thành phố Cà Mau

Mã số thuế: 2000502324

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 08-07-2008

Địa chỉ: 77 Ngô Quyền, P9 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Cập nhật: 6 năm trướcPhòng quản lý đô thị Thành phố Cà Mau

Mã số thuế: 2000502331

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 08-07-2008

Địa chỉ: 77 Ngô Quyền, P9 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Cập nhật: 6 năm trước


UNT Phường 1 Thành phố Cà Mau

Mã số thuế: 2001106757

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 05-10-2012

Địa chỉ: P1 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Cập nhật: 6 năm trước


UNT Phường 2 Thành phố Cà Mau

Mã số thuế: 2001106771

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 05-10-2012

Địa chỉ: P2 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Cập nhật: 6 năm trước


UNT Phường 4 Thành phố Cà Mau

Mã số thuế: 2001106796

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 05-10-2012

Địa chỉ: P4 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Cập nhật: 6 năm trước


UNT Phường 5 Thành phố Cà Mau

Mã số thuế: 2001106813

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 05-10-2012

Địa chỉ: P5 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Cập nhật: 6 năm trướcUNT Phường 6 Thành phố Cà Mau

Mã số thuế: 2001106838

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 05-10-2012

Địa chỉ: P6 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Cập nhật: 6 năm trước


UNT Phường 8 Thành phố Cà Mau

Mã số thuế: 2001106884

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 05-10-2012

Địa chỉ: P8 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Cập nhật: 6 năm trước


UNT Phường 9 Thành phố Cà Mau

Mã số thuế: 2001106901

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 05-10-2012

Địa chỉ: P9 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Cập nhật: 6 năm trước


Phòng tư pháp Thành phố Cà Mau

Mã số thuế: 2000269639-011

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 09-09-2008

Địa chỉ: 77 Ngô Quyền, P9 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Cập nhật: 6 năm trước


UBND Thành phố Cà Mau

Mã số thuế: 2000503568

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 07-08-2008

Địa chỉ: 77 Ngô Quyền, P9 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Cập nhật: 6 năm trước


Đội thuế Phường 1 Thành phố Cà Mau

Mã số thuế: 2001106732

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 05-10-2012

Địa chỉ: P1 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Cập nhật: 6 năm trước


Đội thuế Phường 2 Thành phố Cà Mau

Mã số thuế: 2001106764

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 05-10-2012

Địa chỉ: P2 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Cập nhật: 6 năm trước